Hoppa till innehåll
Media

Medel samlas in för utveckling av vaccin mot coronaviruset – Finlands finansieringslöfte 36 miljoner euro

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2020 18.25
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen inleder tillsammans med sina samarbetspartner en insamlingskampanj vars syfte är att samla in 7,5 miljarder euro i finansiering för utveckling av behandlings- och diagnosticeringsmetoder och vaccin för covid-19-sjukdomen som orsakas av coronaviruset, samt för stärkande av hälsosystemen. Finland gav ett finansieringslöfte på 36 miljoner euro vid mötet den 4 maj 2020 som inledde insamlingskampanjen.

Löftet består delvis av stöd som beviljats redan tidigare under våren, bland annat till Världshälsoorganisationen WHO och den internationella vaccinforskningen. Nya finansieringslöften är ett stöd på 2,5 miljoner euro till den internationella vaccinationsalliansen Gavi och en ökning av det humanitära biståndet i samband med hanteringen av coronapandemin med 10 miljoner euro.

Den politiska ledningen från många olika länder deltog vid högnivåmötet som inledde kampanjen.  Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen höll Finlands anförande vid mötet.

”Det är viktigt att tillgången till vaccin och metoder för behandling av och läkemedel för coronaviruset säkerställs överallt i världen – oberoende av var de har utvecklats”, sade minister Pekonen i sitt tal. 

Utvecklingen av ett vaccin förutsätter högklassig forskning och resurser för den. Normalt tar processen flera år. Det antas att det tar minst ett år att få fram ett vaccin för covid-19, även om man med alla medel strävar efter att påskynda utvecklingsarbetet. 

Också den nationella finansieringen ökar

Utöver det internationella samarbetet för utveckling av vaccin måste också den inhemska utvecklingen av ett vaccin för coronaviruset, nivån på vaccinforskningen och den nationella kompetensen stärkas, för att Finland ska hållas med i den internationella konkurrensen och i bästa fall kunna säkerställa tillgången till vaccin också för inhemsk användning. 

Regeringen har därför beviljat Institutet för hälsa och välfärd en finansiering på 6 miljoner euro, som främst riktas till utveckling av metoder för snabbdiagnostik och antikroppstester samt uppföljning av effekterna av de åtgärder som bromsar spridningen av coronaviruset.

Dessutom bereder regeringen en betydande finansiering som stöd till den nationella vaccinforskningen.

Ytterligare information

Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 356, [email protected]
Satu Santala, utrikesministeriet, tfn 040 7521 770, [email protected]

Tillbaka till toppen