Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Studerandehälsovården från och med den 1 januari 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2020 13.35
Nyhet

Ordnandet av studerandehälsovårdstjänsterna ändras från och med den 1 januari 2021 när lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet har i kommuninfo sammanställt de viktigaste ändringarna och de saker som ska beaktas.

I och med den nya lagen förenhetligas studerandehälsovårdstjänsterna för yrkeshögskole- och universitetsstuderande i hela landet. Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar tjänsterna i hela landet. 

Tjänsterna inom studerandehälsovården för studerande på andra stadiet (gymnasier och yrkesutbildning) ordnas och produceras fortfarande av kommunen på den ort där läroanstalten finns. Tjänsterna ska bilda en helhet som främjar den studerandes hälsa, välbefinnande och studieförmåga.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade våren 2020 en guide om studerandehälsovården, som styr innehållet både i SHVS:s studerandehälsovård och i kommunernas studerandehälsovård.

Tillgången och tillgängligheten till tjänster av tillräcklig kvalitet inom studerandehälsovården för högskolestuderande och studerande på andra stadiet ska i fortsättningen utvärderas och främjas av delegationen för studerandehälsovård. Det är meningen att delegationen ska tillsättas nästa år.

Studerandehälsovårdstjänsterna är lagstadgade hälso- och sjukvårdstjänster för studerande. Också under coronavirusepidemin är det nödvändigt att se till att det finns tillräckligt med personal inom studerandehälsovården. 

Mer information 

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63389
Elina Ryymin, planerare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63173
Ritva Halila, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63420
Mikko Nygård, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02953 42547

Tillbaka till toppen