Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Social- och hälsovårdsministeriet fastslår riktlinjer för beviljande av utkomststöd för munskydd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2020 15.55
Nyhet

Användningen av munskydd har blivit en del av den vardagliga konsumtionen i och med covid19-epidemin. Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att man använder munskydd i vissa situationer för att skydda andra människor. Det har visat sig vara nödvändigt att tolka lagen om utkomststöd när det gäller anskaffning av munskydd och därför har social- och hälsovårdsministeriet gett anvisningar för tillämpning av lagen om utkomststöd.  

Utgångspunkten är att var och en själv skaffar de munskydd som avses i rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd.

Huvudregeln är att kostnaderna för munskydden för låginkomsttagare som får utkomststöd täcks med utkomststödets grunddel. Kostnaderna för munskydd på resor för att uträtta ärenden anses vara sådana smärre hälso- och sjukvårdsutgifter eller utgifter som beror på personlig hygien som täcks med utkomststödets grunddel. Det motsvarar till exempel hygienartiklar eller andra vardagliga behov. Klienten betalar för munskyddet med utkomststödets grunddel och något behov att bevilja extra stöd uppstår inte. 

I vissa särskilda situationer kan kostnaderna för anskaffning av munskydd vara antingen en del av det grundläggande utkomststöd som FPA beviljar eller av det kompletterande utkomststöd som kommunerna beviljar. 

Kommuninfo har getts till stöd för tillämpningen av lagen om utkomststöd i fråga om den nya utgiftsposten. Den hänför sig inte till statsrådets beslut där det konstaterades att kommunerna är skyldiga att avgiftsfritt erbjuda munskydd till de mest utsatta mindre bemedlade personerna.  

Mer information

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen