Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Ny handbok om utredningarna i den socialnämnd som avses i lagen om vårdnad om barn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2022 15.13
Nyhet

En arbetsgrupp vid Institutet för hälsa och välfärd har färdigställt en handbok som ska stödja utarbetandet av en riksomfattande anvisning om de utredningar i socialnämnden som lämnas till domstolarna.

Vid skilsmässa kan föräldrarna be en domstol fatta beslut om vårdnaden om gemensamma minderåriga barn och umgängesrätten. Som stöd för beslutet kan domstolen då begära en utredning om barnets levnadsförhållanden av socialmyndigheten i den kommun där barnet har hemvist.    Syftet med utredningen är att ge domstolen uppgifter om familjens situation, barnets levnadsförhållanden och andra omständigheter som inverkar på avgörandet av ärendet. Vid ingången av 2023 överförs ansvaret för utredningarna till välfärdsområdena. 

Syftet med arbetsgruppens handbok är att stödja yrkespersonerna i deras utrednings- och utvecklingsarbete. Handboken erbjuder evidensbaserade arbetsverktyg och konkret stöd för de olika faserna i utredningsarbetet. Handboken innehåller också anvisningar om hur våld ska beaktas vid utredningarna. 

Under 2022–2023 utarbetar Institutet för hälsa och välfärd utöver den nu publicerade handboken också en handbok och en utbildningshelhet om krävande skilsmässofall och våld efter skilsmässa som ett led i genomförandet av den nationella barnstrategin. 

Ytterligare information:

Marjo Malja, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 029 516 3581
Martta October, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected], tfn 029 524 7710
Jaana Tervo, specialsakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected], tfn 029 524 8111

Tillbaka till toppen