Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Kommunerna uppmanas att ersätta privata aktörers extra utrustning som behövs till följd av coronaepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 14.17
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna kompenserar de privata tjänsteproducenterna för extra utgifter för rengöringsmedel och skyddsutrustning som coronavirusepidemin orsakat.

Ministeriet har skickat ut ett nytt nummer av Kommuninfo där kommunerna uppmanas att förhandla med de privata tjänsteproducenterna om ersättningspraxis, om de ännu inte nått en överenskommelse om detta eller om det inte uttryckligen fastställts i deras avtal. 

Ersättning för kostnader baserar sig i första hand på avtal mellan tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten. Om avtalen är bristfälliga är det i sista hand kommunen eller samkommunen som ansvarar för tillräcklig tillgång till skyddsutrustning, som hör till den behövliga vården. Klienterna har rätt till service på ett sätt som inte riskerar deras hälsa eller säkerhet, till exempel för att det finns brister i personalens skyddsutrustning eller enhetens hygien.

Regeringen har också beslutat att kommunerna och sjukvårdsdistrikten som en del av budgetförfarandet ersätts till fullt belopp för de direkta kostnader som hänför sig till coronaviruspandemin så länge epidemiläget och genomförandet av hybridstrategin kräver det. I budgetpropositionen för 2021 föreslås 1,6 miljarder euro för dessa åtgärder. 

Mer information

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, tuija.kumpulainen(at)stm.fi
Satu Koskela, avdelningschef, satu.koskela(at)stm.fi 
Soila Karreinen, överläkare, soila.karreinen(at)stm.fi 
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, kirsi.kaikko(at)stm.fi

Tillbaka till toppen