Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Kuntia kehotetaan korvaamaan yksityisten toimijoiden tarvitsemat ylimääräiset tarvikkeet koronaepidemiassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.12.2020 14.17
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kunnat kompensoivat yksityisille palveluntuottajilleen ne ylimääräiset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet koronaepidemian torjunnassa käytetyistä aineista ja tarvikkeista, kuten suojavarusteista.

STM on lähettänyt kunnille kuntainfon, jossa se kehottaa kuntia neuvottelemaan yksityisten palveluntuottajiensa kanssa korvaamiskäytännöistä, jos niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa. 

Kustannusten korvaaminen perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. Mikäli sopimukset ovat puutteellisia, kunta tai kuntayhtymä vastaa viime kädessä suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa. Asiakkaalla on oikeus saada palveluja siten, ettei hänen terveytensä tai turvallisuutensa vaarannu esimerkiksi siksi, että henkilökunnan suojautumisessa tai yksikön hygieniassa on puutteita.

Hallituksen linjauksen mukaisesti kunnille ja sairaanhoitopiireille korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset osana valtion talousarviomenettelyä niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 näihin toimiin ehdotetaan yhteensä 1,6 miljardia euroa. 

Lisätietoja

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, tuija.kumpulainen(at)stm.fi
Osastopäällikkö Satu Koskela, satu.koskela(at)stm.fi 
Ylilääkäri Soila Karreinen, soila.karreinen(at)stm.fi 
Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, kirsi.kaikko(at)stm.fi

Sivun alkuun