Hyppää sisältöön
Media

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea avustusta rajojen terveysturvallisuuden kustannuksiin koronavirustilanteessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2020 12.03
Tiedote 271/2020

Kunnat ja kuntayhtymät voivat tietyin ehdoin saada avustusta rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta lisäävien toimien kustannusten korvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta voi hakea ajalla 11.11.-9.12.2020.

Terveysturvallisuutta rajanylityspaikoilla lisäävien toimien aiheuttamat kustannukset korvataan kunnille ja kuntayhtymille siltä osin kuin toiminta perustuu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantoihin ja ohjaukseen ja toiminta liittyy toimintaan rajanylityspaikalla.

Rajaturvallisuuden toimien ja kustannusten korvausten taustalla hallituksen linjaukset 

Heinäkuusta lähtien kunnat ja kuntayhtymät ovat laatineet suunnitelmia, joihin sisällytetyin toimin on lisätty rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta. Toimia, joilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä rajavalvontapisteiden kautta Suomeen, ovat esimerkiksi matkustajien opastus ja yleisneuvonta, kuntien ylläpitämä terveysneuvonta ja koronatestaus.

Taustalla ovat hallituksen 13. heinäkuuta tekemät linjaukset rajaturvallisuuden toimien yhteensovittamisesta eri hallinnonaloilla koronaepidemian torjumiseksi. Tätä työtä on tehty sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa eri ministeriöiden edustajista koostuvassa työryhmässä. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suunnitelmia laatiessaan noudattaneet työryhmässä annettuja toimeksiantoja.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 26. elokuuta, että kunnille rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Valtionavustuksen käytössä on otettava huomioon valtionavustuspäätöksessä sen käytölle määritellyt ehdot sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamat muut ohjeistukset avustuksella korvattavassa toiminnassa.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat käyttää saamiaan avustuksia kattamaan vain sellaisia kustannuksia, joita on syntynyt ajalla 14.7.2020 – 1.7.2021.

Lisätietoja:

Valmiusjohtaja Pekka Tulokas, [email protected], p. 0295 163 202
(valtionavustuksella toteutettavaan toimintaan liittyvät kysymykset)
Erityisasiantuntija Krista Lyyra, [email protected]; p. 0295 163 587
(valtionavustuksella toteutettavaan toimintaan liittyvät kysymykset)
Erityisasiantuntija Kati Hokkanen, [email protected]; p. 0295 163 727
(Valtionavustuksen myöntämiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset)

Sivun alkuun