Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Varhila: Uppföljningen och behandlingen av långtidssjukdomar får inte skjutas upp på grund av coronavirusläget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2020 14.38 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 16.29
Pressmeddelande 111/2020

Social- och hälsovårdssystemet i Finland har hittills klarat av det ökade tryck som coronavirusläget medfört, berättar social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila. Kanslichefen Varhila hördes den 28 april av riksdagens social- och hälsovårdsutskott om det aktuella coronavirusläget.

Enligt Varhila är intensivvårdskapacitetens tillräcklighet inte en lika oroväckande fråga för närvarande som vårt social- och hälsovårdssystems förmåga att svara på andra servicebehov än sådana som beror på coronaviruset.

”Runt om i världen pågår mycket forskningsarbete för att ta fram ett vaccin mot coronaviruset. Men det dröjer ännu länge innan vi får ett vaccin. Före det måste vi svara på människors övriga servicebehov. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt situationen för dem som har det svårast”, betonar Varhila.

Oron beror på vetskapen om att mottagningsbesöken inom både primärvården och den specialiserade sjukvården har minskat betydligt under pandemin. Situationen varierar i olika delar av landet.

”Det minskade antalet besök förklaras ungefär till hälften av att icke-brådskande tider har avbokats inom både primärvården och den specialiserade sjukvården. Den andra hälften förklaras av att patienterna själva har avbokat sina tider. Också till exempel cancerscreeningar har avbokats”, beskriver Varhila.

”De minskade mottagningsbesöken betyder att uppföljningen och behandlingen av många långtidssjukdomar, såsom hjärtsjukdomar och diabetes, försummas. Det kan innebära att inledandet av behandlingen fördröjs, sjukdomen förvärras och behandlingsprognosen försämras. Inom den specialiserade sjukvården leder avbokningen av tider också till längre vårdköer till icke-brådskande operationer på hösten”, påpekar Varhila.

”Trots att vi lever under undantagsförhållanden och coronavirusläget väcker oro, är det viktigt att hålla fast vid förebyggandet och behandlingen av andra sjukdomar. Långtidssjuka måste få vård. Jag uppmuntrar alla att hålla fast vid sina mottagningstider”, uppmanar Varhila.

Varhila påpekar att en del av mottagningarna inom både primärvården och den specialiserade sjukvården har ersatts med distansmottagningar. Det minskade antalet mottagningsbesök kompenseras dock inte helt av det ökade antalet mottagningar på distans.

De icke-brådskande funktionerna utökas och situationen följs noggrant vid social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]

Tillbaka till toppen