Hoppa till innehåll
Media

Berätta om dina idéer: hur ledarskapet, kunnandet och välbefinnandet i arbetet borde utvecklas i social- och hälsovårdsreformen?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2017 13.04 | Publicerad på svenska 30.5.2017 kl. 12.07
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har inlett den tredje riksomfattande projektsökningen ur Europeiska socialfonden (ESF).

SHM söker bra idéer om hur ledarskapet, kunnandet och välbefinnandet i arbetet borde utvecklas inom social- och hälsovårdsreformen. Temat för sökningen är ”Ledarskapet, kunnandet och välbefinnandet i arbetet i en föränderlig verksamhetsmiljö”.

Målgrupp är personal som arbetar med social- och hälsovårdsuppgifter i kommunerna och omfattar såväl ledningen som de anställda (medräknat s.k. stöduppgifter).

Ansökningstiden är 17.5–16.6.2017.

Sökningens faser

Efter idéefterlysningen inleds sökningen av försöksprojekt under hösten 2017. Man söker kortvariga projekt (ca ett år) där man testar de bästa idéerna för mer omfattande projekt som ska genomföras. Mål, tidtabell och särskilda kriterier för sökningen i andra fasen fastställs mer exakt senare.

Fas 1: idéefterlysning 17.5–16.6.2017
Fas 2: sökning av försöksprojekt i slutet av 2017
Fas 3: sökning av projekt som ska genomföras vid årsskiftet 2018–2019

Ytterligare information

Siru Nylén-Karo, överinspektör, tfn 02951 63244

Tillbaka till toppen