FI SV EN

ESF-projektansökan i temat jämställdhet 14.5.2018–31.8.2018

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar projektutlysning med temat ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020”. Temat hör till det särskilda målet 8.1 ”Minska könsdifferentieringen i arbets- och studiekarriärer” inom ESF:s prioriteringsområde 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” i Finlands strukturfondsprogram (åtgärdshelheten ”Jämställdhet i arbetslivet”).  

I ansökan önskas särskilt ansökningar om projekt som syftar till att motverka könsstereotyper i arbetslivet, utbildningen och medierna, främja könsminoriteternas ställning i arbetslivet och ge invandrarkvinnor stöd för att sysselsätta sig.

Projekten ska vara riksomfattande. Ansökningstiden är 14.5.2018–31.8.2018.

 

Mer information

Irmeli Järvenpää, specialsakkunnig 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163274  


Annamari Asikainen, specialsakkunnig 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163232