PYlhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020ågående ansökningsomgångar

För närvarande har social- och hälsovårdsministeriet ingen pågående utlysning av  understöd för ESF-projekt.