Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utveckla en app till Kanta-tjänsterna - snart kan man dela sina egna uppgifter om välbefinnande via mobiltelefonen till en läkare

Social- och hälsovårdsministeriet
30.11.2017 9.35
Pressmeddelande 181/2017

I Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor ska man i fortsättningen med olika appar kunna spara sina egna uppgifter om välbefinnande. Till exempel uppföljningsuppgifter för blodtryck eller motion kan sparas i tjänsten med hjälp av en mobilapplikation. Om man vill kan man i framtiden dela uppgifterna direkt till sin egen läkare. På evenemanget Slush introducerar social- och hälsovårdsministeriet en planeringstävling för apputvecklare där man söker nya slags appar som utnyttjar Datalagret för egna uppgifter. Vinnaren erhåller ett penningpris.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är en del av Kanta-tjänstehelheten, som erbjuder nationella tjänster för medborgare, social- och hälsovården och apoteken. Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet utvecklar och underhåller Kanta-tjänsterna.

I Datalagret för egna uppgifter förvaras uppgifter om hälsa och välbefinnande på ett ställe, smidigt och säkert. Tjänsten uppmuntrar till att följa det egna välbefinnandet. Därtill möjliggör den till exempel uppföljning av vård av långtidssjukdomar med aktuella uppgifter. 

För yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården erbjuder Datalagret för egna uppgifter ett nytt verktyg för uppföljning av kunders uppgifter om välbefinnande. I Datalagret för egna uppgifter kan man elektroniskt och uppdaterat, utan besök, spara uppföljningsuppgifter som traditionellt förts på papper till mottagningen, såsom blodsocker eller andningstäthet.

Apputvecklare kan ansluta sig till Datalagret för egna uppgifter

Apputvecklare kan nu ansluta sin egen app till testversionen av Datalagret för egna uppgifter. Appen kan till exempel möjliggöra sparande av information direkt från en mätutrustning. Apparna som ska anslutas måste uppfylla bland annat informationssäkerhetskrav. Datalagret för egna uppgifter använder standarden HL7 FHIR, som ger även små apputvecklare möjlighet att använda internationella metoder för att utveckla datainnehåll för social- och hälsovårdsreformen.

Att ansluta sig till Datalagret för egna uppgifter är gratis för apptillverkare. Appar som hänför sig till Datalagret för egna uppgifter får också synlighet via Kanta-tjänsterna. Tjänsten Mina Kanta-sidor besöks 1,3 miljoner gånger i månaden. Varumärket Kanta är uppskattat och välkänt.

Informationen i Datalagret för egna uppgifter är tillgänglig för olika appar. Förutom den information medborgarna sparat ska det i framtiden vara möjligt att utnyttja kunduppgifter som yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården sparat, då lagstiftningen medger detta.

FPA skapar en plattform för Datalagret för egna uppgifter samt underhåller och utvecklar den. Vid ingången av 2018 kan appleverantörer anmäla sig till ett kvalificeringstest, men redan nu erbjuder Datalagret för egna uppgifter apputvecklare ett nationellt godkänt informationsinnehåll och testmiljöer. Medborgarna kan utnyttja Datalagret för egna uppgifter via appar, då apparna är godkända i Datalagret för egna uppgifter.

De första apparna för välbefinnande som utnyttjar Datalagret för egna uppgifter ska utvecklas inom det kommunala samarbetet i projektet ODA och inom ramen för universitetssjukhusens gemensamma projekt Virtuella sjukhuset. 

Tävling för apputvecklare

Social- och hälsovårdsministeriet startar en planeringstävling för apputvecklare den 30 november. I tävlingen söker man utvecklare av nya slags appar för hälsa och välbefinnande, som ska förbättra människornas social- och hälsovårdstjänster och främja välbefinnandet. Apparna ska utnyttja Datalagret för egna uppgifter. Utvecklarna kan planera appar för olika ändamål: 1) egenvård 2) handledd egenvård 3) enhets- och ekosystemsanslutningar.

Upphandlingsannonsen som gäller tävlingen har publicerats i EU:s databas TED och den egentliga inbjudan till tävlingen publiceras på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Tävlingen pågår fram till den 26 januari 2018. Vinnaren erhåller ett penningpris.

Den offentliga förvaltningen, uppstartsföretag och apputvecklare på Slush sidoevenemang

Social- och hälsovårdsministeriet har bjudit in uppstartsföretag, apptillverkare och producenter av hälso- och välfärdstjänster till Slush sidoevenemang. Syftet med evenemanget är bland annat att främja möjligheterna att lyckas på internationella marknader för finländska uppstartsföretag inom hälso- och välfärdsbranschen samt att trappa upp samarbetet mellan serviceproducenterna och uppstartsföretagen. På evenemanget berättar social- och hälsovårdsministeriet, FPA och Institutet för hälsa och välfärd mer om Datalagret för egna uppgifter och svarar på utvecklarnas frågor.

Målet är att evenemanget ska inspirera till att det skapas nya elektroniska hälso- och välfärdstjänster. Ett av målen med social- och hälsovårdsreformen är att elektroniska tjänster ska förbättra social- och hälsovårdstjänsterna för användarna samt främja välbefinnandet.

Evenemanget kan följas direkt på video den 30 november fr.o.m. kl. 11.30 på adressen: http://videonet.fi/stm/20171130/

På sociala medier diskuteras evenemanget under hashtaggen #soteSlush

Ytterligare information

Ytterligare information för medierna

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, SHM, tfn 02951 63370, [email protected]

Pirjo Vuorikallas, Kundansvarig för Datalagret för egna uppgifter, FPA, tfn 0505542855,  [email protected]

Jari Suhonen, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, 029 524 7416, [email protected]

Planeringstävlingen

Jari Porrasmaa, specialsakkunnig, SHM, tfn 02951 63381, [email protected]

Allmänt om evenemanget

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, SHM, tfn 02951 63139, [email protected]

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen