Hoppa till innehåll
Media

Spetsprojekt formar strukturerna och arbetsformerna i servicesystemet för äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2016 12.00
Pressmeddelande 37/2016

Spetsprojektet Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras syftar till väsentligt effektivare, högklassigare och framför allt mer klientorienterade tjänster för äldre. I den nya strukturen är de primära tjänsterna sådana som tillhandahålls i hemmet och som kan nås hemifrån.

"En lyckad förändring förutsätter såväl en innehållsmässig översyn som utvecklande av kunnandet bland de som arbetar med äldre och omfattande samarbete. Det behövs en attitydförändring när man går in för ett äldrevänligt Finland", betonar social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.

"Åldrandet bör ses som en fas som är en del av livet och som man måste förbereda sig inför på flera sätt.  Ett av målen i projektet är att äldre människor ska ges stöd i upprätthållandet av den egna hälsan och funktionsförmågan", säger familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Projektet finansierar omfattande försök i kommunerna, där de gör försök med nya och tar i bruk verk-samhetsmodeller som redan visat sig fungera väl. Flera samfund, som kan inleda ett försök eller en verksamhet inom ett tillräckligt stort område, till exempel ett helt landskap, kan ansöka om finansiering tillsammans. Projektet har fastställt de teman för vilka finansiering som utlyses senare under våren kan ansökas.

Vi är särskilt intresserade av nya verksamhetsmodeller för klient- och servicestyrning och hemmavård samt olika lösningar som förenar boende och service, berätta projektchef Päivi Voutilainen.

För att stödja närstående- och familjevårdare ska lösningar som redan visat sig fungera väl etableras i hela landet och ny verksamhet bedrivas på försök. Samtliga försök innehåller coachning, hälsokont-roller och rehabilitering av närståendevårdare och olika modeller för avlösare under närståendevår-darnas ledigheter.

Den tidsbegränsade finansieringen av projektet erbjuder en unik möjlighet att genomföra strukturfö-rändringen på ett effektivt sätt. Åtgärdshelheten är en tidsbegränsad investering som säkerställer en bestående förändring, besparingar genom effektivare verksamhet och dämpade kostnadsökningar.

För genomförandet av projektet har det reserverats 30 miljoner euro för åren 2016–2018.

Bekanta dig med projektplanen (på finska).

Ytterligare information

Päivi Voutilainen, direktör, projektledare, tfn 0295 163 403
Anja Noro, projektchef, tfn  0295 163 006
[email protected]

Tillbaka till toppen