Hyppää sisältöön
Media

Kärkihanke muovaa iäkkäiden palvelujärjestelmän rakenteita ja toimintatapoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2016 12.00
Tiedote 37/2016

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke tähtää nykyistä huomattavasti vaikuttavampiin, laadukkaampiin ja ennen kaikkea asiakaslähtöisempiin iäkkäiden ihmisten palveluihin. Uudistetussa rakenteessa kotiin annettavat ja kotoa käsin saavutettavat palvelut ovat ensisijaisia.

”Onnistunut muutos edellyttää niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä ja laajaa yhteistyötä. Asennemuutosta tarvitaan, kun suuntana on ikäystävällinen Suomi”, korostaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä.

”Ikääntyminen tulisi nähdä normaalina elämään kuuluvana vaiheena, johon pitää varautua monella tavalla. Yhtenä hankkeen tavoitteena on, että iäkkäitä tuetaan oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä”, jatkaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Hanke rahoittaa laajoja kuntakokeiluja, jotka kokeilevat uusia ja ottavat käyttöön jo toimiviksi osoittautuneita toimintamalleja. Rahoitusta voivat hakea useat yhteisöt yhdessä, jotka pystyvät käynnistämään kokeilun tai toiminnan riittävän suurella, esimerkiksi kokonaisen maakunnan alueella. Hanke on määritellyt teemat, joihin myöhemmin keväällä hakuun tulevaa rahoitusta voi hakea.

”Meitä kiinnostavat erityisesti asiakas- ja palveluohjauksen sekä kotihoidon uudet toimintamallit sekä erilaiset asumista ja palvelua yhdistävät ratkaisut”, kertoo hankkeen johtaja Päivi Voutilainen.

Omais- ja perhehoitajien tukemiseksi vakiinnutetaan koko maahan jo toimiviksi osoitettuja ratkaisuja sekä kokeillaan uutta toimintaa. Kaikki kokeilut sisältävät omaishoidon valmennusta, terveystarkastuksia ja kuntoutusta sekä erilaisia malleja omaishoitajien vapaiden sijaistamisesta.

Kärkihankkeen määräaikainen rahoitus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa rakennemuutos tehokkaasti. Toimenpidekokonaisuus on määräaikainen investointi, jolla varmistetaan pysyvä muutos, toiminnan tehostumisesta saatavat säästöt sekä kustannusten kasvun hillitseminen.

Hankkeen toteutukseen on käytettävissä 30 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.

Tutustu hankesuunnitelmaan.

Lisätiedot

johtaja, hankkeen johtaja Päivi Voutilainen, p. 0295 163 403
projektipäällikkö Anja Noro, p. 0295 163 006
[email protected]

Sivun alkuun