Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kanta-tjänsterna ses som en förutsättning för informationssystem som är interoperabla i hela landet

Social- och hälsovårdsministeriet
7.5.2019 12.04 | Publicerad på svenska 13.5.2019 kl. 10.07
Nyhet

Kanta-tjänsterna känns väl igen som en riksomfattande informationssystemtjänst och betraktas som en förutsättning för interoperabilitet. Det finns en tillit till utvecklingen av Kanta-tjänsterna, eftersom användarna fortsatt framför nya behov i fråga om användningen av tjänsterna. Samtidigt går ibruktagandet av Kanta-tjänsterna långsamt.

Detta framgår av en utredning om Kanta-tjänsternas framtid. Målet var att bättre förstå hur Kanta-tjänsterna bör utvecklas i framtiden.

Arbetet resulterade i alternativa scenarier, där utvecklandet av Kanta-tjänsterna betraktas bland annat med avseende på Kanta som dataarkiv, Kanta som kommunikationsplattform samt Kanta-tjänsternas systemfunktioner. De utmaningar och behov som finns i nuläget inverkade tydligt på visionerna om de framtida Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsternas framtid byggs på gemensamma mål

Det identifierades fem centrala mål för Kanta-tjänsterna. Dessa mål stakar ut alternativa utvecklingsvägar.

  • Kanta stöder uppkomsten av goda effekter på hälsa och välbefinnande på ett förebyggande och sakkunnigt sätt.
  • Kanta stärker egenvården och medborgarens aktiva roll vid produktionen, upprätthållandet och administration av uppgifter om den egna hälsan och det egna välbefinnandet.
  • Yrkespersonerna har i samband med vård och tjänster tillgång till behövliga uppgifter som är heltäckande, aktuella och tillförlitliga. Kanta stöder informationsutbyte och multiprofessionellt samarbete.
  • Kanta möjliggör användning av uppgifter för sekundära ändamål, bl.a. ledning genom information, styrning, tillsyn och forskning.
  • Tjänsterna utvecklas som ett ekosystem, och centralisering gör inte att utvecklandet av de informationssystemtjänster som ingår i ekosystemet går trögare.

Både experter och allmänheten deltar i bedömningen av framtiden

Utvecklingsmålen och de alternativa utvecklingsvägarna för Kanta-tjänsterna utarbetades med hjälp av intervjuer med experter, lokala workshoppar och en nationell sammanfattande workshop. Genom en enkät som var riktad till medborgarna fick man information om innehåll, användbarhet och behov. Resultaten av medborgarenkäten bekräftar den respons som fåtts av experter i fråga om bl.a. Kanta-tjänsternas användbarhet.

Det arbete som leder utvecklandet av Kanta-tjänsterna fortsätter bland annat med övervägande av olika alternativ i fråga om informationssystemtjänster, teknik och standarder.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 516 3600

Tillbaka till toppen