Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kanta-palvelut nähdään edellytyksenä valtakunnallisesti yhteentoimiville tietojärjestelmille

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.5.2019 12.04
Uutinen

Kanta-palvelut tunnistetaan hyvin valtakunnalliseksi tietojärjestelmäpalveluksi ja yhteentoimivuuden edellytykseksi. Kanta-palvelujen kehittämiseen luotetaan, sillä käyttäjät esittävät yhä uusia tarpeita palvelujen käytölle. Samaan aikaan Kanta-palveluiden käyttöönotot etenevät hitaasti.

Tämä selviää Kanta-palveluiden tulevaisuutta selvittäneestä työstä. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten Kanta-palveluja pitäisi jatkossa kehittää.

Työn tuloksena syntyi vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa tarkastellaan Kanta-palvelujen kehittämistä muun muassa tietovarannon, vuorovaikutusalustan ja järjestelmätoiminnallisuuksien kautta. Nykytilanteen haasteet ja tarpeet vaikuttivat selvästi visioihin tulevaisuuden Kanta-palveluista.

Kanta-palvelujen tulevaisuus rakentuu yhteisten tavoitteiden kautta

Kanta-palveluiden keskeisiä tavoitteita tunnistettiin viisi. Nämä tavoitteet määrittävät vaihtoehtoisia kehittämispolkuja.

  • Kanta tukee terveys- ja hyvinvointihyödyn syntymistä ennaltaehkäisevällä ja tunnistavalla tavalla.
  • Kanta vahvistaa omahoitoa ja kansalaisen aktiivista roolia omien terveys- ja hyvinvointitietojensa tuottamisessa, ylläpidossa ja hallinnoinnissa.
  • Ammattihenkilöillä on käytössä hoidossa tai palvelussa tarvittavat tiedot kattavasti, ajantasaisesti ja luotettavasti. Kanta tukee tiedon vaihtoa ja moniammatillista yhteistyötä.
  • Kanta mahdollistaa tiedon toisiokäyttöä, mm. tiedolla johtamisen, ohjauksen, valvonnan ja tutkimuksen tarkoituksiin.
  • Palveluita kehitetään ekosysteemimäisesti, ja keskittäminen ei jäykistä ekosysteemiin sisältyvien tietojärjestelmäpalveluiden kehittämistä.

Tulevaisuuden arviointiin osallistuivat niin asiantuntijat kuin kansalaiset

Kanta-palvelujen kehittämistavoitteita ja vaihtoehtoisia kehittämispolkuja työstettiin asiantuntijahaastatteluilla, alueellisilla työpajoilla sekä valtakunnallisella yhteenvetotyöpajalla. Kansalaisille suunnatulla kyselyllä saatiin tietoa sisällöistä, käytettävyydestä ja tarpeista. Kansalaiskyselyn tulokset vahvistivat asiantuntijoilta saatua palautetta mm. Kanta-palveluiden käytettävyydestä.

Kanta-palvelujen kehittämistä luotsaava työ jatkuu muun muassa puntaroimalla tietojärjestelmäpalveluiden, teknologioiden ja standardien vaihtoehtoja.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, [email protected], p. 029 516 3600

Sivun alkuun