Hoppa till innehåll
Media

Utredningsarbete om Kanta-tjänsternas framtid fortsätter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 15.30
Nyhet

En lyckad informationshantering stöder verksamheten inom social- och hälsovården. Vid social- och hälsovårdsministeriet fortsätter arbetet med att utveckla de riksomfattande informationssystemtjänsterna, dvs. Kanta-tjänsterna, inom social- och hälsovårdens informationshantering. Målet är att precisera hurdan roll Kanta-tjänsterna ska ha i framtiden.

Kanta-tjänsternas innehåll har utökats stegvis. Samtidigt har användningen av och förtroendet för tjänsterna ökat. Trots att användningen av tjänsterna har ökat anses det att utvecklingen av dem går stelt och långsamt och att tjänsternas användbarhet delvis är svag.

Informationshanteringen kan inte utvecklas utan verksamhetsbaserade behov

Utvecklandet av Kanta-tjänsterna är starkt kopplad till social- och hälsovårdens övriga verksamhet samt till samhällsutvecklingen och förändringarna i omvärlden.

Social- och hälsovårdsministeriet lät 2018–2019 göra en utredning om olika framtidsutsikter för Kanta-tjänsterna. I utredningen bedömdes nuläge och utvecklingsmål i fråga om tjänsterna. Nästa steg blir att göra en bedömning av de alternativa framtidsutsikter som togs fram genom utredningen.

Alternativa framtidsutsikter bedöms vid workshop

Den 24 oktober ordnar social- och hälsovårdsministeriet en workshop för bedömning av de alternativa framtidsutsikterna. Vid workshoppen samlas det in synpunkter på alternativens styrkor och svagheter och styrningen av utvecklandet.

En slutrapport om Kanta-tjänsternas framtid avses bli publicerad i höst.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600

Tillbaka till toppen