Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utbetalningen av folkpension till Storbritannien fortsätter ett år efter en avtalslös brexit

Social- och hälsovårdsministeriet
29.8.2019 13.36
Pressmeddelande 88/2019

Om Storbritannien lämnar EU (brexit) utan utträdesavtal, betalas folkpension till de folkpensionstagare som är bosatta i Storbritannien under en period på ett år efter utträdet. Denna s.k. skyddstid på ett år är lika lång som för de folkpensionstagare som flyttar till andra länder utanför EU.

Vid utgången av 2018 betalades folkpension från Finland till 320 personer i Storbritannien. Den genomsnittliga pensionen var 105,22 euro i månaden.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 29 augusti. Lagen avses träda i kraft hösten 2019, men avsikten är att den börjar tillämpas den dag då Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal. Genom lagen förbereder sig Finland för ett avtalslöst utträde så att ställningen för de folkpensionstagare som är bosatta i Storbritannien tryggas ett år framåt.

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, fornamn[email protected]

Tillbaka till toppen