Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansainvälinen arviointi: Maakunta sote-palvelujen järjestäjänä on hyvä ratkaisu

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.12.2016 14.10
Tiedote

Suomessa on hyvä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, mutta sitä on mahdollista ja tarpeen parantaa ja kehittää. Kunnat ovat liian pieniä ja hajanaisia järjestämään yhdenvertaisia sote-palveluita kustannustehokkaasti. Sote-uudistuksessa suunniteltu järjestämisvastuun kokoaminen maakunnille on hyvä ratkaisu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio parantaa kustannustenhallintaa, asiakaskeskeisyyttä ja laatua.

Näin arvioi kansainvälinen arviointipaneeli Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä sote-uudistusta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi keväällä 2016 eurooppalaista tunnettua arvioijaa (European Observatory on Health Systems and Policies) järjestämään ennakkoarvioinnin Suomen sote-uudistuksesta. Paneeliin kuului arvostettuja asiantuntijoita WHO:sta, OECD:sta sekä eurooppalaisista yliopistoista.

Arviointipaneelin mukaan sote-uudistuksen perusratkaisut ovat toimivia. Toimeenpano on kuitenkin ratkaisevassa asemassa. Osaamista ja voimavaroja on suunnattava maakuntien järjestämisosaamiseen ja strategiseen palvelujen järjestämiseen, hankintatoimeen ja tietojärjestelmiin. Uudistuksen toteutus edellyttää tietojärjestelmien ja mittaristojen kehittämistä. ICT-ratkaisuissa, joidenkin palveluiden järjestämisessä ja arvioinnissa tarvitaan vahvaa valtionohjausta.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu valinnanvapaus voi parantaa kannustimia ja laatua. Arviointipaneelin mukaan vaiheittainen laajentaminen olisi viisasta. Valinnanvapaustuottajien korvausmalli ja ohjaus on vaikea tehtävä, joten ratkaisuja on hyvä kehittää, kun kokemusta saadaan lisää. Valinnanvapaus edellyttää hyvää palveluiden käyttäjille annettavaa vertailutietoa.

Arviointipaneeli näkee, että tuottajilla on oltava riittävästi itsenäistä päätäntävaltaa kehittää toimintaansa ja palveluita. Kermankuorinnan välttäminen ja kilpailuneutraliteetti ovat tärkeitä asioita. Arviointipaneeli muistuttaa myös Suomen vahvasta ja menestyksekkäästä kansanterveystyöstä, jota ei saa uudistuksessa hukata.

Lisätietoja

alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382

lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, p. 02951 63692

Liitteet

International expert panel pre- review of health and social care reform in Finland (Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health 2016:66)

European Observatory on Health Systems and Policies

Video: Millaisia suosituksia kansainvälinen arviointipaneeli antoi sote- ja maakuntauudistuksesta? (YouTube)

Sivun alkuun