Hoppa till innehåll
Media

Två nya syntetiska opioider tas in i Finlands förteckning över narkotika

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2016 13.27 | Publicerad på svenska 27.10.2016 kl. 13.30
Pressmeddelande 184/2016

I Finlands förteckning över narkotika tas det in två nya hälsofarliga syntetiska opioider som används i drogsyfte (U-47700 och akryloylfentanyl). Tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa substanser är i fortsättningen förbjudna och straffbara gärningar. En statsrådsförordning om det träder i kraft den 14 november 2016. Avsikten är att förebygga narkotikamissbruk och effektivisera tillsynen.

Substanserna U-47700 och akryloylfentanyl påminner om den narkotikaklassade substansen fentanyl. Syntetiska opioider orsakar bland annat humörsvängningar, eufori, sömnighet och andningsförlamning. Vid överdosering kan opioider orsaka andningsförlamning som leder till döden.

Ämnena har rapporterats till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). Ämnena missbrukas också i Finland. Ämnena omfattas inte av FN:s eller EU:s gemensamma narkotikakontroll, men de står under tillsyn i flera Europeiska länder.

Nya psykoaktiva substanser under internationell övervakning

I och med samma förordningsändring flyttas vissa nya psykoaktiva substanser som redan omfattas av kontrollen i Finland eller EU samt en bensodiazepin som används för medicinska ändamål i andra delar av världen till andra bilagor till förordningen, eftersom ämnena börjar omfattas av övervakning med stöd av FN:s narkotikakonventioner.  Dessa är acetylfentanyl, MT-45, para-metoximetylamfetamin, α-pyrrolidinvalerofenon (α-PVP), para-metyl-4-metylaminorex (4,4'-DMAR) och metoxetamin samt fenazepam.

Att förbjuda ämnena förhindrar inte helt och hållet användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga missbruk av dem. Förbudet kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga.

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 977

Tillbaka till toppen