Hyppää sisältöön
Media

Kaksi uutta synteettistä opioidia Suomen huumausaineluetteloon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2016 13.27 | Julkaistu suomeksi 27.10.2016 klo 13.30
Tiedote 184/2016

Suomen huumausaineluetteloon lisätään kaksi terveydelle vaarallista, huumaantumistarkoituksessa käytettävää synteettistä opioidia (U-47700 ja akryloyylifentanyyli). Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen sekä hallussapito ja käyttö ovat jatkossa kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 14.11.2016. Tarkoitus on ehkäistä huumausaineiden väärinkäyttöä ja tehostaa valvontaa.

U-47700 ja akryloyylifentanyyli muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua fentanyyliä. Synteettiset opioidit aiheuttavat muun muassa mielialan muuttumista, euforiaa, uneliaisuutta ja hengityksen lamautumista. Yliannosteltuna opioidit voivat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman.

Aineet on ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään. Niitä käytetään väärin myös Suomessa. Aineet eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta ne ovat valvonnassa useissa Euroopan maissa.

Muuntohuumeita kansainväliseen valvontaan

Samalla asetuksen muutoksella siirretään Suomessa tai EU:ssa jo valvonnassa olevia muuntohuumeita sekä yksi muualla maailmassa lääkinnällisessä käytössä oleva bentsoditsepiini asetuksen eri liitteisiin, koska niitä aletaan valvoa myös YK:n huumausaineita koskevien yleissopimusten nojalla.  Näitä ovat asetyylifentanyyli , MT-45, para-metoksimetyyliamfetamiini, α-pyrrolidiinivalerofenoni (α-PVP), para-metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4’-DMAR) ja metoksetamiini sekä fenatsepaami.

Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään aineiden väärinkäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen.
   

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163977

Sivun alkuun