Hyppää sisältöön
Media

Joulutodistus lastensuojelulle – asiakkaiden ääni kuuluviin lainsäädännön uudistuksessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2022 14.18
Tiedote

Lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksiä lastensuojelusta selvitetään kyselyllä, työpajoilla ja haastatteluilla. Asiakkaiden ääni on tärkeässä roolissa, kun lastensuojelun lainsäädäntöä uudistetaan.

Lastensuojelun Keskusliitto sekä Kasper- Kasvatus ja perheneuvonta ry selvittävät sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksiä osana lastensuojelun ja sitä koskevan lainsäädäntöuudistuksen visiotyötä. Lastensuojelun asiakkuudessa olevien tai olleiden lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa näkökulmat, muutostarpeet ja toiveet on tärkeää ottaa huomioon, kun lastensuojelun lainsäädäntöä uudistetaan.

Lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen toteutetaan monikanavaisesti kyselyillä, työpajoilla ja haastatteluilla. Lisäksi selvitystyössä hyödynnetään Lastensuojelun Keskusliiton käynnissä olevan Kokemus tiedoksi -hankkeen kokoamia lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä lastensuojelusta. Monikanavaisella selvitystyöllä pyritään vahvistamaan lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta sekä kuulemaan myös lapsia, nuoria ja vanhempia, joiden ääntä ei yleensä tavoiteta. Selvitystyö rahoitetaan kansallisen lapsistrategian toimeenpanon varoilla. 

Ammattilaisten näkemyksiä on aiemmin kysytty muun muassa Valtakunnallisten lastensuojelupäivien yhteydessä tehdyllä kyselyllä.

Minkä arvosanan lastensuojelu saa lapsilta ja nuorilta?

Lastensuojelun Keskusliitto toteuttaa osana projektia kyselyn 10–25-vuotiaille lastensuojelun omakohtaisesti kokeneille lapsille ja nuorille. Kyselyssä pyydetään antamaan kouluarvosana kuudesta eri lastensuojelun ”aineesta” ja arvioimaan lastensuojelua kuuden lyhyen kysymyksen kautta. Kysely on auki 4.12.2022 asti. 

Kyselyä tullaan jakamaan sosiaalisessa mediassa ja sen jakamisessa tehdään yhteistyötä muun muassa Tiktok-sossujen kanssa. Vastauksia toivotaan lapsilta ja nuorilta, joilla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta, ja niitä tullaan hyödyntämään lastensuojelulain uudistustyössä ja lastensuojelun kansallisen vision laadinnassa. Kyselyyn voi vastata täällä:

Vanhempien ääni kuuluviin

Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry vastaa työpajojen ja haastattelujen tekemisestä lastensuojelusta kokemusta omaaville vanhemmille. Haastatteluiden ja työpajojen kautta on tarkoitus nostaa esiin vanhempien toivomia muutostarpeita nykyiseen lastensuojelutyöhön. Lisäksi työssä hyödynnetään Kasperin aiemmin toteuttamaa laajaa kyselyä, johon on vastannut yli 200 lastensuojelun asiakkuuden lapsensa kautta kokenutta vanhempaa.

Vanhempia on haastateltu ja aiemmin dokumentoitua kokemustietoa on kerätty myös osana Lastensuojelun Keskusliiton Kokemus tiedoksi -hanketta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön kaikille avoin kysely ”Lastensuojelun kokonaisuudistus: tulevaisuuden visio ja nykytilan arviointi” on avoinna Ota kantaa –sivustolla 25.11.2022 asti. 

Lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistus etenee kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selkeytetään lastensuojelun visio ja luodaan uudistuksen suuntaviivat, jotka valmistuvat keväällä 2023.

Lisätietoja:

Annukka Paasivirta, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto, [email protected]

Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, [email protected]

Julia Rosberg, asiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected] 
 

Sivun alkuun