Hoppa till innehåll
Media

Jämställdhet inom småbarnspedagogiken och LGBTI-personers välbefinnande huvudteman vid nordiskt ministermöte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 13.04
Pressmeddelande 247/2021

Lagstiftningen och den nationella styrningen har en central roll när det gäller att främja jämställdhet inom småbarnspedagogiken. Dessa uppgifter framgår av en utredning som Nordiska ministerrådet har beställt. Detta kommer också att diskuteras av de nordiska ministrarna som ansvarar för jämställdhets- och LGBTI-frågor. Ministrarna sammanträder till ett virtuellt möte den 6 september.

Detta kommer också att diskuteras av de nordiska ministrarna som ansvarar för jämställdhets- och LGBTI-frågor. Ministrarna sammanträder till ett virtuellt möte den 6 september. Ordförande för mötet är Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Främjandet av jämställdhet inom småbarnspedagogiken är ett huvudtema för ministerrådet för jämställdhet och LGBTI under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. I en utredning som publicerades i dag kartläggs lagstiftning, forskning och god praxis för att främja jämställdhet inom småbarnspedagogiken i de nordiska länderna, på Åland, Färöarna och Grönland. Utredningen har gjorts av forskarna Nea Alasaari och Sara Sundell. Vid sitt möte i dag diskuterar ministrarna olika metoder för att främja jämställdhet inom småbarnspedagogiken utgående från utredningen.

- Vi tar till oss könsnormer, könsroller och olika stereotyper relaterade till kön redan i barndomen. Vi lär oss vad som förväntas av oss på grund av vårt kön, vad som är acceptabelt och vilka möjligheter vi har. Dessa uppfattningar påverkar vårt välbefinnande och kan begränsa till exempel våra utbildnings- och yrkesval. När ett jämlikt samhälle byggs upp är det nödvändigt att fästa uppmärksamhet vid jämställdhetsarbetet inom småbarnspedagogiken, konstaterar minister Blomqvist.

Ministrarna beslutar om fortsättningen på LGBTI-samarbetet

Främjande av lika rättigheter, bemötande och möjligheter för könsminoriteter och sexuella minoriteter är en del av det nordiska jämställdhetssamarbetet från och med 2020. Under Danmarks och Finlands ordförandeskap (2020–2021) har man särskilt koncentrerat sig på att främja välbefinnandet och säkerheten bland unga LGBTI-personer. I augusti 2021 publicerades en nordisk rapport om välbefinnandet hos unga LGBTI-personer. Under ledning av Finland bereds en utredning för att förebygga hatbrott och trakasserier som LGBTI-personer upplever. Utredningen publiceras under hösten 2021. 

Avsikten är att under ministermötet besluta om fortsatt LGBTI-samarbete i synnerhet för att förbättra livskvaliteten hos äldre LGBTI-personer. 

-  LGBTI-personers rättigheter är hotade på olika håll i världen. Enligt undersökningar har en stor del av dem som hör till könsminoriteter och sexuella minoriteter också i de nordiska länderna upplevt våld, hat eller trakasserier, och pandemin har förvärrat situationen ytterligare. Det nordiska samarbetet för att främja LGBTI-personers rättigheter är nu viktigare än någonsin. I våra LGBTI-projekt hittills har vi fokuserat mycket på unga. Satsningar på äldre LGBTI-personers välbefinnande är ett naturligt nästa steg, säger Blomqvist.

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. 

Mer information:

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, [email protected], tel. 02951 63233
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, [email protected], tel. 02951 50029
Sara Sundell, sakkunnig jämställdhetsarbete, tel. 050 514 1818, [email protected]
Nea Alasaari, projektchef, [email protected]

Tillbaka till toppen