Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Faller frilansare utanför arbetslöshetsskyddet?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2015 15.20
Nyhet

Det föreslås att definitionen av företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet ändras. Regeringsrådet Esko Salo berättar i en videointervju bland annat hur definitionen ändras och varför den ändras. Han berättar också om frilansare faller utanför arbetslöshetsskyddet.

Länk till videointervjun:
https://youtu.be/3a1grbgZrhk

Textversion av intervjun

Hur förändras definitionen av företagare?

”Inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa betraktas för närvarande som företagare en person som är skyldig att teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare. Som företagare betraktas i fortsättningen även personer som är företagare men som inte är skyldiga att teckna en pensionsförsäkring, till exempel på grund av att deras årsinkomst hamnar under försäkringsgränsen.”

Varför förändras den?

”Förändringen är en följd av att vi ändrar tillämpningsområdet för arbetslöshetsförsäkringspremier. Numera bestäms premierna enligt lagen om olycksfallsförsäkring men nu definierar vi ett eget tillämpningsområde i finansieringslagen. Därför tvingas vi också att definiera närmare vem som är skyldig att betala premieavgifter och vem som inte är det. Företagare är inte skyldiga att betala försäkringspremier.”

Försämrar förändringen ställningen för dem som sysselsätts i eget arbete? Faller till exempel frilansarna utanför arbetslöshetsskyddet?

”Inte på något sätt. De bestämmelser som för närvarande tillämpas på det egna arbetet, i fortsättningen på företagare, är helt och hållet desamma i år och nästa år. Där sker det inte någon förändring. Om en frilans nu är berättigad till arbetslöshetsskydd när denne gör kortjobb är denne berättigad till arbetslöshetsskydd vid kortjobb även nästa år.”

Varför motsätter man sig förändringen?

”Motståndet beror kanske främst på att en allmän uppfattning är att företagare saknar arbetslöshetsskydd. Denna uppfattning är felaktig. En företagare, som inte är sysselsatt på heltid, har rätt till arbetslöshetsskydd. Det är läget just nu och så blir det även i fortsättningen.”    

Intervju: Krista Kukkanen
Video: Kimmo Vainikainen

Tillbaka till toppen