Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Jäävätkö freelancerit työttömyysturvan ulkopuolelle?

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.12.2015 15.20
Uutinen

Työttömyysturvan yrittäjämääritelmää ehdotetaan muutettavaksi. Hallitusneuvos Esko Salo kertoo videohaastattelussa muun muassa, miten määritelmä muuttuu ja miksi sitä muutetaan. Lisäksi hän kertoo, jäävätkö freelancerit työttömyysturvan ulkopuolelle.

Linkki videohaastatteluun:
https://youtu.be/3a1grbgZrhk

Tekstiversio haastattelusta

Miten yrittäjämääritelmä muuttuu?

”Tällä hetkellä työttömyysturvassa yrittäjänä pidetään henkilöä, joka on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelainmukaisen eläkevakuutuksen. Jatkossa yrittäjänä pidettäisiin myös niitä henkilöitä, jotka ovat yrittäjiä, mutta jotka eivät ole velvollisia ottamaan eläkevakuutusta esimerkiksi sen vuoksi, että vuositulo jää alle vakuuttamisrajan.”

Miksi sitä muutetaan?

”Muutos on seurausta siitä, että muutamme työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalaa. Nykyisin maksut määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan, mutta nyt määrittelemme oman soveltamisalan rahoituslakiin. Tästä syystä joudumme määrittelemään myös tarkemmin sen, kuka on velvollinen maksamaan vakuutusmaksuja ja kuka ei. Yrittäjät eivät ole velvollisia maksamaan vakuutusmaksuja.”

Heikentääkö muutos omassa työssä työllistyvien asemaa? Jäävätkö esimerkiksi freelancerit työttömyysturvan ulkopuolelle?

”Ei heikennä millään tavalla. Säännökset, joita sovelletaan tällä hetkellä omaan työhön, jatkossa yrittäjiin, ovat aivan samat tänä vuonna ja ensi vuonna. Siinä ei tapahdu mitään muutosta. Jos freelancer on nyt oikeutettu työttömyysturvaan tehdessään keikkatöitä, hän on myös ensi vuonna oikeutettu työttömyysturvaan tehdessään keikkatöitä.”

Miksi muutosta vastustetaan?

”Vastustus johtuu ehkä ennen kaikkea siitä, että yleinen käsitys on, että yrittäjillä ei ole työttömyysturvaa. Tämä käsitys on väärä. Yrittäjällä, joka ei ole päätoiminen, on oikeus työttömyysturvaan. Näin on tällä hetkellä ja näin on jatkossakin.”   

Kysymyksiä ja vastauksia työttömyysturvan yrittäjämääritelmän muuttamisesta


Haastattelu: Krista Kukkanen
Video: Kimmo Vainikainen

Sivun alkuun