Hoppa till innehåll
Media

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan man tillfälligt avvika från vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 16.24
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar avvikelserna från tidsfristerna för icke-brådskande vård under covid-19-epidemin. Möjligheten att avvika från vårdgarantin begränsas endast till den specialiserade sjukvården inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Inom andra sjukvårdsdistrikt ska vårdgarantin fortfarande iakttas. 

Sjukdomssituationen i Finland är svårast inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. I en sjukdomssituation som snabbt blir allvarligare ska i synnerhet sjukhusvårdens och intensivvårdens funktionsförmåga tryggas. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan förbereda sig på vård av covid-19-patienter och andra patienter som behöver brådskande vård t.ex. genom att skjuta upp icke-brådskande operationer, om det är nödvändigt.  

Den individuella bedömningen av patienternas vårdbehov och vården ska ändå genomföras på ett sådant sätt att en eventuell senareläggning av den icke-brådskande vården inte medför någon fara för patientens hälsa. Avvikelser från tidsfristerna för icke-brådskande vård får inte heller göras i ett för tidigt skede.

Förordningen har utfärdats med stöd av 88 § i beredskapslagen och den ska ännu lämnas till riksdagen för behandling.

Avsikten är att förordningen ska vara i kraft 18.3–30.4.2021. Statsrådet följer noggrant om det är nödvändigt att utvidga tillämpningsområdet till andra områden eller även till primärvården.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar ett styrningsbrev om tillämpningen av förordningen. Genom den nationella styrningen vill man säkerställa att vårdgarantin genomförs så målmedvetet som möjligt och att vården blir eftersatt i så liten utsträckning som möjligt. 

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen