Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformen av äldreomsorgen framskrider

Social- och hälsovårdsministeriet
19.5.2020 14.14
Pressmeddelande 121

Arbetsgruppen för reform av äldreomsorgen har blivit klar med sin rapport. Rapporten sänds på remiss under maj.

Enligt regeringens riktlinjer ska äldreomsorgen reformeras i två faser. 

I den första fasen beredde arbetsgruppen förslag till författningsändringar som gäller personaldimensionering för tjänster inom heldygnsvård och ibruktagandet av det så kallade RAI-bedömningssystemet  (system för bedömning av funktionsförmåga och servicebehov, Resident Assessment Instrument). 

Regeringspropositionen som gäller reformens första fas behandlas som bäst i riksdagen.  Arbetsgruppen beredde dessutom en reviderad kvalitetsrekommendation för äldreomsorgen och lade fram ett förslag till fortsatt beredning av ett förvaltningsövergripande åldersprogram.

I den andra fasen av reformarbetet fokuserade arbetsgruppen på att utveckla mångsidiga boendelösningar och tjänster, förbättra tillgången till och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls i hemmet samt effektivisera uppföljningen av tjänsterna. 

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att främja äldre personers möjligheter att leva och bo tryggt i sådana mångsidiga boendemiljöer som lämpar sig för dem. Äldre personer ska också få service som motsvarar deras individuella behov. I synnerhet kvaliteten på och tillgången till tjänster i hemmet måste förbättras.

Arbetsgruppens förslag utgör grunden för en fortsatt reform av äldreomsorgen i enlighet med regeringsprogrammet.

Mer information:

Jaana Huhta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected] (efter den 25 maj 2020)

Tillbaka till toppen