Hoppa till innehåll
Media

Konferens om välfärdsekonomi: Ekonomisk tillväxt och människors välfärd ska behandlas vid samma bord

EU2019FIsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2019 14.36
Pressmeddelande 93/2019

Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland skapa en större förståelse hos EU:s beslutsfattare för att välfärdspolitik och ekonomisk politik ska behandlas tillsammans. Detta tema kommer att diskuteras av europeiska ministrar, experter och påverkare vid en välfärdskonferens i Helsingfors den 18-19 september.

Under ledning av Finland bereds för närvarande så kallade rådets slutsatser om välfärdsekonomi. Avsikten är att rådets slutsatser ska godkännas vid social- och sysselsättningsministrarnas möte i oktober. Slutsatserna innehåller åtgärdsrekommendationer till medlemsländerna och Europeiska kommissionen. De diskussioner som förs vid konferensen kommer att ge underlag för beredningen av slutsatserna och att sammanfatta budskap för den nya kommissionens arbetsprogram.

”I välfärdsekonomin skapar man en god cirkel där människornas välfärd och den ekonomiska tillväxten gynnar varandra och är till nytta för såväl människorna som hela samhället. Medborgarnas välfärd är ett av EU:s grundläggande mål. Därför passar välfärdsekonomin utmärkt i EU:s framtidsprogram”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Rådets slutsatser skapar grunden för det fortsatta arbetet inom välfärdsekonomin. De innehåller konkreta förslag till social-, sysselsättnings-, hälso-, utbildnings- och jämställdhetspolitik.

Undersökningar stöder tanken bakom välfärdsekonomin

Välfärdsekonomin har en stadig evidensbaserad grund.

Internationella valutafonden, Världsbanken och OECD har dragit slutsatsen att om människorna inte mår bra så mår inte heller ekonomin bra. Att förebygga sjukdomar, att upprätthålla arbetsförmågan, att främja jämställdhet mellan könen eller kontinuerligt lärande är exempel på saker som tydligt stöder ekonomisk tillväxt”, säger överdirektör Veli-Mikko Niemi.

Enligt den bakgrundsrapport som OECD utarbetat på uppdrag av Finland bidrar särskilt en högklassig utbildning och hälsotjänster samt en omfattande social trygghet kraftigt till uppkomsten av en god cirkel inom välfärdsekonomin. För att investeringarna i utbildning, hälso- och sjukvård och social trygghet ska ge en så bra avkastning som möjligt, måste de förbättra välfärden i alla befolkningsgrupper. I detta sammanhang framhävs också jämställdheten. Enligt OECD:s rapport är de viktigaste offentliga investeringarna de som påverkar människors välfärd och den långsiktiga ekonomiska tillväxten positivt.  

Vad är välfärdsekonomi?

Människornas välfärd och den ekonomiska tillväxten påverkar varandra. Människornas välfärd är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och stabilitet i samhället och ekonomin. Samtidigt medför ekonomisk tillväxt större möjligheter att öka välfärden för alla människor. I en välfärdsekonomi är målet att se till att alla är delaktiga i samhället och att alla har lika möjligheter.

En välfärdsekonomi innebär att offentliga medel anvisas till att förbättra människors välbefinnande och välfärd. Som en följd av detta är människor friskare samt jobbar och betalar skatt. När en människa är frisk och mår bra, har hon också ett mindre behov av socialvårdens och hälso- och sjukvårdens tjänster. Detta är viktigt med tanke på samhällsekonomin, när befolkningen åldras i Finland och annanstans i Europa.

Konferensen om välfärdsekonomi är ett av de huvudevenemang som arrangeras av social- och hälsovårdsministeriet under EU-ordförandeskapet.

Ytterligare information

överdirektör Veli-Mikko Niemi, tfn 046 921 0285
Medienummer vid social- och hälsovårdsministeriets kommunikation under EU-ordförandeskapet, tfn 050 523 6797, (förfrågningar om intervju med talarna)

Tillbaka till toppen