Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointitalouskonferenssi: Ihmisten hyvinvointia ja talouskasvua on käsiteltävä samoissa pöydissä

EU2019FIsosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2019 14.36
Tiedote 93/2019
Hyvinvointitalouskonferenssin avaus
Kuva: Matti Kainulainen/Lehtikuva

Suomi haluaa omalla puheenjohtajuuskaudellaan lisätä EU:n päättäjien ymmärrystä siitä, että hyvinvointipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa pitää käsitellä yhdessä. Eurooppalaiset ministerit, asiantuntijat ja vaikuttajat keskustelevat tästä teemasta hyvinvointitalouskonferenssissa Helsingissä 18.-19 syyskuuta.

Suomen johdolla valmistellaan parhaillaan ns. neuvoston päätelmiä hyvinvointitaloudesta. Neuvoston päätelmät on tarkoitus hyväksyä lokakuussa pidettävässä sosiaali- ja työllisyysministereiden kokouksessa. Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Konferenssissa käytävät keskustelut antavat eväitä päätelmien valmisteluun ja kiteyttävät viestejä seuraavan komission työohjelmaa varten.

”Hyvinvointitaloudessa luodaan hyvän kehä, jossa ihmisten hyvinvointi ja talouskasvu ruokkivat toisiaan ja hyödyttävät sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa. Ihmisten hyvinvointi on yksi EU:n perustavoitteista. Siksi hyvinvointitalous sopii erinomaisesti juuri EU:n tulevaisuuden ohjelmiin”, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kuvailee.

Neuvoston päätelmät luovat perustan hyvinvointitalouden jatkotyölle. Ne sisältävät konkreettisia ehdotuksia sosiaali-, työllisyys-, terveys-, koulutus ja tasa-arvopolitiikasta.

Tutkimukset tukevat hyvinvointitalouden ajatusta

Hyvinvointitaloudella on vankka näyttöön perustuva pohja.

”Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailman pankki ja OECD ovat päätyneet johtopäätökseen, että ilman ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista ei talouskaan voi hyvin. Sairauksien ehkäisy, työkyvyn ylläpito, sukupuolten tasa-arvo tai jatkuvasta oppimisesta huolehtiminen ovat esimerkkejä teoista, jotka selkeästi tukevat taloudellista kasvua”, ylijohtaja Veli-Mikko Niemi sanoo.

OECD:n Suomen tilauksesta laatiman taustaraportin mukaan erityisesti laadukas koulutus ja terveyspalvelut sekä kattava sosiaaliturva vaikuttavat voimakkaasti hyvinvointitalouden hyvän kehän syntymiseen. Jotta investoinnit koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan antavat mahdollisimman hyvän tuoton, niiden on parannettava kaikkien väestöryhmien hyvinvointia. Tässä korostuu myös sukupuolten tasa-arvo. Julkisista investoinneista ensisijaisia olisivat OECD:n raportin mukaan ne, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten hyvinvointiin ja pitkän aikavälin talouskasvuun.

Mitä on hyvinvointitalous?

Ihmisten hyvinvointi ja talouskasvu vaikuttavat toisiinsa. Ihmisten hyvinvointi on edellytys sekä talouskasvulle että yhteiskunnan ja talouden vakaudelle. Toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia. Hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille.

Hyvinvointitalous tarkoittaa sitä, että julkisia varoja sijoitetaan parantamaan ihmisten hyvinvointia. Sen seurauksena ihmiset sairastavat vähemmän, tekevät töitä ja maksavat veroja. Kun ihminen on terve ja voi hyvin, hän myös tarvitsee vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä on kansantalouden näkökulmasta tärkeää, kun väestö ikääntyy Suomessa ja muualla Euroopassa.

Hyvinvointitalouskonferenssi on yksi sosiaali- ja terveysministeriön järjestämistä päätapahtumista EU-puheenjohtajuuskaudella.

Lisätietoja

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 046 9210285
STM:n viestinnän mediapuhelin EU-puheenjohtajuuskaudella, p. 050 523 6797 (puhujien haastattelupyynnöt)

Sivun alkuun