Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur riktas resurserna på ett effektivt sätt? Beredningen av ett prioriteringsforum för social- och hälsovården inleds 

Social- och hälsovårdsministeriet
18.10.2021 12.36
Pressmeddelande 300/2021

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder ett evenemang där man kommer att diskutera fördelningen av social- och hälsovårdens resurser. På detta sätt svarar man på det förslag som arkiater Risto Pelkonens kom med vid Hälsoforum våren 2021. Han föreslog ett nationellt möte i fråga om prioriteringar. Avsikten är att det egentliga evenemanget arrangeras i slutet av 2022.

Resurserna måste riktas så att man som helhet får så mycket välfärd och hälsa som möjligt. Då måste man beakta både individens och gemenskapens rättigheter. Syftet med prioriteringen är att främja likabehandling och säkerställa att resurserna används effektivt och verkningsfullt. Prioritering förstås dock ofta felaktigt som en sparåtgärd eller som en åtgärd som riktas mot enskilda befolkningsgrupper. 

”Behoven kan vara begränsade och möjligheterna nästan obegränsade, men resurserna är alltid begränsade. Det handlar inte enbart om ekonomiska resurser utan också om tillgången till personal. Vi behöver allmänna, öppna principer för prioriteringen inom social- och hälsovården som alla känner till och som vi kan stödja oss på då vi fattar beslut på olika nivåer”, säger kanslichef Kirsi Varhila.

”Traditionellt har man fokuserat på hälso- och sjukvården i diskussionen om prioriteringar. Nu vill vi också få med socialvården så att diskussionen kan föras parallellt. I diskussionen behövs olika infallsvinklar – medborgarnas och experternas tankar samt ett politiskt, strategiskt, juridiskt och etiskt perspektiv”, konstaterar kanslichef Varhila.

Förberedelserna för evenemanget inleds hösten 2021. Social- och hälsovårdsministeriet har för avsikt att bjuda in ett stort antal olika aktörer för att delta i beredningen, eftersom man vill att diskussionen ska bli genuint tvärvetenskaplig och pluralistisk.

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, tfn 0295 163 014
Harri Jokiranta, programchef, tfn 0295 163 444
Reima Palonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 090

Tillbaka till toppen