Hoppa till innehåll
Media

Högst 30 barn per socialarbetare inom barnskyddet från och med 2024

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.54 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 13.24
Pressmeddelande 413/2021

Minimidimensioneringen av personalen inom barnskyddets sociala arbete införs stegvis från den 1 januari 2022. En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska få ansvara för högst 35 barn år 2022 och 2023, och för högst 30 barn från och med år 2024.

Begränsningen av antalet kunder gäller barn i åldrarna 0–17 som har en kundrelation inom barnskyddet. Avsikten är att man inte ska hänvisa andra kunder till socialarbetaren, om socialarbetaren redan har maximiantalet barn som kunder.  

Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska övervaka barnets intressen och främja tillgodoseendet av barnets rättigheter. Genom personaldimensioneringen kan man minska socialarbetarens arbetsbörda så att de har bättre möjligheter att sätta sig in i barnets angelägenheter och arbeta för barnets bästa. 

Fram till år 2023 är det kommunerna som ansvarar för att de tjänster som ingår i barnskyddslagen tillhandahålls och för att det finns tillräckliga resurser för att ordna dem. Efter det förs ansvaret för ordnandet av tjänsterna i barnskyddslagen över till välfärdsområdena.

Republikens president stadfäste lagen onsdagen den 22 december 2021.

Riksdagen förutsatte i sitt svar att regeringen ska följa upp och bedöma vilka konsekvenser personaldimensioneringen inom barnskyddet får för tillgången och genomförandet av barnskyddstjänsterna och övriga socialvårdstjänster och för barnets bästa samt vid behov vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen utifrån bedömningen.  

Ytterligare information:

Anna Cantell-Forsbom, direktör, tfn 0295 163 351
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482 (fr.o.m. 10.1.2022)
Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 185 (fr.o.m. 10.1.2022)
[email protected]

Tillbaka till toppen