Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.54
Tiedote 413/2021

Vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön tulee voimaan asteittain 1.1.2022. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla asiakkaana enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Asiakasmäärän rajaus koskee lastensuojelun asiakkuudessa olevia 0–17-vuotiaita lapsia. Tarkoituksena on, että lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ei ohjata muita asiakkaita, mikäli hänellä on jo enimmäismäärä lapsia asiakkaana. 

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on vastuu valvoa lapsen etua ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Henkilöstömitoituksella voidaan vähentää sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja näin parantaa sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia perehtyä lapsen asioihin ja sosiaalityön tekemiseen lapsen edun mukaisesti. 

Kunnat vastaavat vuoteen 2023 asti siitä, että lastensuojelulain mukaiset palvelut ovat saatavilla ja niiden järjestämiseen on riittävät voimavarat. Tämän jälkeen lastensuojelulain mukaisten palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja presidentti vahvisti lain 22.12.2021. 

Eduskunta edellytti vastauksessaan, että hallitus seuraa ja arvioi lastensuojelun henkilöstömitoituksen vaikutuksia lastensuojelupalvelujen ja muiden sosiaalihuollon palvelujen saatavuuteen ja toteuttamiseen sekä lapsen edun toteutumiseen ja ryhtyy arvioinnin pohjalta tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Lisätietoja

johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 0295 163 351
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482 (10.1.2022 alkaen)
neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. 0295 163 185 (10.1.2022 alkaen)
[email protected]

Sivun alkuun