Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagstiftningen om personlig skyddsutrustning reformeras

Social- och hälsovårdsministeriet
13.4.2016 15.00
Pressmeddelande 48/2016

Bestämmelser om krav på personlig skyddsutrustning utfärdas genom en ny förordning. Kraven på skyddsutrustningens tekniska egenskaper ändras inte men de preciseras till vissa delar.

Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning har antagits. Den ersätter de nationella versionerna av det nuvarande direktivet om personlig skyddsutrustning, i Finland statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning.

Förordningen behandlar tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter samt verksamhet som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse. Genom förordningen bestäms dessutom om frågor som gäller marknadskontroll. I förordningen behandlas inte val eller användning av personlig skyddsutrustning eller arbetsgivarens skyldigheter vid anskaffning av skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda användaren mot vissa allvarliga risker, t.ex. drunkning, skadligt buller och skärsår från handhållna motorsågar, flyttas till den strängaste riskkategorin för skyddsutrustning. Detta förutsätter att bedömningsorganet förutom att testa produkternas skyddsegenskaper också övervakar kvaliteten på dem.

Förordningens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta skyddsutrustning för privat bruk mot hetta, t.ex. grytvantar. I övrigt utgörs personlig skyddsutrustning av samma produkter som för närvarande.

När det gäller bedömningsorgan iakttas förordningen fr.o.m. den 21 oktober 2016 och till övriga delar fr.o.m. den 21 april 2018.

Ytterligare information

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 488, [email protected]

Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning

Tillbaka till toppen