Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hantering av risker med att arbeta i hög värme

Social- och hälsovårdsministeriet
22.7.2019 13.08 | Publicerad på svenska 23.7.2019 kl. 10.23
Nyhet

Att arbeta i hög värme kan vara farligt för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. Det går dock att minska värmebelastningen på många olika sätt.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Risker – även sådana som beror på varmt väder – kan hanteras, förhindras och minimeras, om de identifieras och bedöms i god tid.

Höga temperaturer inverkar på prestationsförmågan

Hög värme belastar kroppen och påverkar prestationsförmågan. Bland annat asfalt- och takläggare exponeras för olägenheter på grund av höga temperaturer.
 
När temperaturen i arbetsmiljön överstiger 28 °C är det fråga om så kallat hetarbete. Läs mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats:

Metoder för att hantera skadliga effekter av hög värme

Inomhus kan skadlig värmebelastning motverkas och hanteras till exempel genom luftkonditionering och olika konstruktioner som ger skydd mot värmen. Du kan läsa mer om hanteringen av skadliga effekter av hög värme här:
I arbetarskyddsförvaltningens arbetsplatsmeddelanden finns information om nedkylning av arbetslokalerna och pauser i arbetet:
Även den tid som arbetstagare exponeras för hög värme ska begränsas – här är pauser i arbetet och att periodisera arbetet de viktigaste metoderna. Arbetstagaren kan själv minska värmebelastningen genom att ha lätta och löst sittande kläder och genom att dricka tillräckligt mycket.  
Information om temperaturförhållandena på arbetsplatsen och lagstiftning som anknyter till ämnet finns här:
Tillbaka till toppen