Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Helteen haitat hallintaan työssä

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.7.2019 13.08
Uutinen

Helteessä työskentely voi olla vaarallista työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Kuumuudesta aiheutuvaa kuormitusta on kuitenkin mahdollista vähentää monella eri tavalla.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Riskejä - myös helteestä aiheutuvia - voidaan hallita, estää ja minimoida, jos ne tunnistetaan ja arvioidaan ajoissa.

Kuumuus vaikuttaa suorituskykyyn

Kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa suorituskykyyn. Helteen aiheuttamille haitoille altistuvat muun muassa asfaltti- ja kattotyöntekijät.

Niin sanotusta kuumatyöstä puhutaan silloin, kun ilman lämpötila työympäristössä ylittää 28 astetta. Lisää kuumatyöstä Työterveyslaitoksen sivuilla:

Keinoja lämpöhaittojen hallintaan

Sisätiloissa lämpöhaittoja voidaan torjua ja hallita esimerkiksi ilmastoinnilla ja erilaisilla rakenteellisilla suojakeinoilla. Kuumuuden aiheuttamien haittojen hallinnasta voit lukea lisää täältä:

Työsuojeluhallinnon työpaikkatiedotteessa on lisätietoja työtilan jäähdytyksestä ja työn tauotuksesta:

Myös altistumisaikaa kuumuudelle on rajoitettava - tässä työn tauotus ja jaksotus ovat tärkeimmät keinot.  Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta käyttämällä työhön sopivaa kevyttä ja väljää vaatetusta sekä juomalla riittävästi nestettä.  

Tietoa työpaikan lämpöoloista ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä löydät täältä:

Sivun alkuun