Hoppa till innehåll
Media

Användning av tandamalgam ska upphöra före 2030

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2019 13.59 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 16.27
Pressmeddelande 73/2019

I Finland har användningen av tandamalgam minskat år för år. För närvarande används amalgam i mindre än en procent av alla tandfyllningar som tillverkas. Målet är att användningen av tandamalgam ska ha upphört helt före 2030.

Tandamalgam hör till de största användningsområdena för kvicksilver i EU och är en betydande källa till miljöföroreningar. Alla EU-länder har förbundit sig till en konvention, vars mål är att minimera och i den mån det är möjligt helt eliminera kvicksilverutsläpp orsakade av människor.

Därför ska varje EU-land upprätta en handlingsplan för att fasa ut användningen av tandamalgam och samla in avfall av amalgamet.

Amalgam används i tänder på grund av dess hållbarhet

Amalgam har använts för lagning av tänder i nästan 200 år. Eftersom amalgam anses vara hållbarare och förmånligare än andra tandfyllningsmaterial, används det fortfarande av en del tandläkare. Merparten av de finländska tandläkarna använder dock inte längre amalgam vid lagning av tänder.

Eftersom amalgamfyllningar är hållbara, finns det fortfarande en stor mängd gamla amalgamfyllningar i finländarnas tänder.

Slopande av amalgam skyddar miljön

Det har forskats mycket på tandamalgamets toxicitet, men man har inte fått fram några vetenskapliga bevis om amalgamets hälsorisker på befolkningsnivå. Slopandet av amalgam har därför också motiverats med just miljöskyddsskäl.

När amalgamfyllningar avlägsnas uppstår avfall. I Finland har insamlingen av avfallet skötts på behörigt sätt. Det behövs dock utförligare anvisningar om återvinning av avfall som varit i kontakt med kvicksilver. 

Nationell handlingsplan ska underlätta utfasningen av amalgam

Trots att användningen av amalgam är liten i Finland, krävs ett brett samarbete inom bland annat materialutveckling, kommunikation och utbildning för att användningen av tandamalgam helt ska upphöra.

Enligt en utredning som gjorts finns det material som kan ersätta tandamalgam, men dessa material behöver vidareutvecklas.

Dessutom behövs satsningar på förebyggande tandvård för att minska uppkomsten av hål som behöver lagas.

Ytterligare information

Merja Auero, medicinalråd, tfn 0295 163 304

Tillbaka till toppen