Hyppää sisältöön
Media

Hammasamalgaamin käyttö lopetetaan vuoteen 2030 mennessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2019 13.59
Tiedote 73/2019

Suomessa hammasamalgaamin käyttö on vähentynyt vuosi vuodelta. Tällä hetkellä sitä käytetään alle yhdessä prosentissa kaikista valmistettavista hammastäytteistä. Tavoitteena on luopua hammasamalgaamin käytöstä kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Hammasamalgaami on elohopean suurimpia käyttökohteita EU:ssa ja merkittävä ympäristösaasteen lähde. Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet sopimukseen, jonka tavoitteena on minimoida ja mahdollisuuksien mukaan poistaa kokonaan ihmisen aiheuttamat elohopeapäästöt.

Tätä varten jokaisen EU-maan on tehtävä kansallinen suunnitelma hammasamalgaamista luopumiseksi ja siitä kertyneiden jätteiden keräämiseksi.

Amalgaamia on hampaissa sen kestävyyden vuoksi

Amalgaamia on käytetty hampaiden paikkauksessa lähes 200 vuotta. Koska amalgaamin katsotaan olevan kestävämpi ja edullisempi kuin muut paikkausmateriaalit, jotkut hammaslääkärit käyttävät sitä edelleen. Suurin osa suomalaisista hammaslääkäreistä ei kuitenkaan enää käytä amalgaamia hampaiden paikkauksessa.

Vanhoja amalgaamitäytteitä on suomalaisten hampaissa vielä runsaasti niiden pitkäikäisyyden vuoksi.

Amalgaamin käytön lopettaminen suojelee ympäristöä

Hammasamalgaamin myrkyllisyyttä on tutkittu paljon, mutta tieteellistä näyttöä amalgaamin terveyshaitoista ei ole voitu osoittaa väestötasolla. Amalgaamin käytön lopettamista onkin perusteltu nimenomaan ympäristönsuojelullisista syistä.

Amalgaamitäytteiden purkamisesta syntyy jätettä. Sen keräys on Suomessa hoidettu asianmukaisesti. Elohopeaan kosketuksissa olleen jätteen kierrätys vaatii vielä tarkempaa ohjeistusta.  

Kansallinen toimintasuunnitelma auttaa luopumaan amalgaamin käytöstä

Vaikka amalgaamin käyttö on Suomessa vähäistä, siitä kokonaan luopuminen vaatii laajaa yhteistyötä muun muassa materiaalikehityksessä, viestinnässä ja koulutuksessa.

Selvityksen perusteella hammasamalgaamille on löydettävissä korvaavia materiaaleja, mutta niiden kehittämistä on jatkettava edelleen.

Lisäksi on panostettava ehkäisevään hoitoon, jolla voidaan vähentää paikkaustarvetta vaativien vaurioiden syntymistä.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Merja Auero, p. 0295 163 304

Sivun alkuun