Hoppa till innehåll
Media

Hälsosäkerheten vid gränserna: Undantag från skyldigheten att visa upp intyg och delta i test

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2021 18.48 | Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 10.17
Pressmeddelande 308

Det krävs fortsättningsvis att personer som anländer till Finland (personer födda 2005 eller tidigare) ska visa upp ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna eller fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 eller att de före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt covid-19-test med negativt resultat.

Genom förordning av statsrådet kan personer som kommer till Finland från lågriskländer befrias från de hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Skyldigheten att visa upp intyg eller testa sig gäller inte personer som under de senaste 14 dygnen före ankomsten till Finland vistats endast i ett sådant land eller område där incidensen av covid-19 eller förekomsten av virusvarianter inte medför någon särskild risk för spridning av epidemin i förhållande till coronavirusläget i Finland och dess olika områden. Enligt förordningen grundar sig incidenstalet för covid-19 på en helhetsbedömning där skillnaderna mellan landets olika områden har beaktats. Förordningen träder i kraft den 16 oktober 2021.

Enligt förordningen krävs inget intyg eller covid-19-test av personer som under de senaste 14 dygnen före ankomsten till Finland enbart har vistats i Bhutan, Hongkong, Indonesien, Indien, Japan, Kina, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Saudiarabien, Taiwan eller Vatikanstaten eller i kommunerna Sør-Varanger, Karasjok, Storfjord, Nordreisa eller Tana i Norge.

Den gällande förordningen av statsrådet upphör att gälla den 15 oktober, och den nya förordningen gäller till den 31 december 2021. 

Mer information: 

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen