Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill påskynda behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2020 14.58 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 10.29
Pressmeddelande 106/2020

Syftet med regeringens proposition är att underlätta verkställigheten och behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner i en situation där antalet ansökningar ökar kraftigt.

Coronaepidemin har lett till ett exceptionellt stort antal ansökningar om arbetslöshetsförmåner samtidigt till arbetslöshetskassorna och FPA. I propositionen föreslås ändringar genom vilka verkställigheten underlättas och behandlingen av ärendet påskyndas i en situation där antalet ansökningar ökar kraftigt.

Förutsättningarna för utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut ändras så att en sådan förmån som betalas ut i förskott kan betalas för högst sex månader. Liksom för närvarande ska man fortfarande söka varje period. 

De övriga ändringarna gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer och särskilda villkor för arbetsmarknadsstöd.

I propositionen föreslås en lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronaepidemin. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020.

Undantagen från de särskilda villkoren för arbetsmarknadsstöd ska dock tillämpas på ansökningsperioden som börjar senast den 31 augusti 2020. 

Ytterligare information:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288
Juho Orjala, minister Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 424

Tillbaka till toppen