Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår tillfälligt stöd till dem som på grund av coronavirusutbrottet är borta från arbetet utan lön

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 13.44
Pressmeddelande 96/2020

Enligt förslaget kan en förälder som stannar hemma för att vårda sitt barn under den pågående epidemin få ersättning för inkomstbortfallet. Inkomstbortfall ersätts också då en person som anländer till Finland från utlandet har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän.

Den som på grund av coronavirusutbrottet är borta från arbetet utan lön kan ansöka om tillfälligt stöd. Stödet ska kompensera föräldrar för lönebortfall och trygga försörjningen då en förälder i enlighet med regeringens rekommendationer för bekämpning av coronavirusepidemin utan lön stannar hemma för att vårda sitt barn som deltar i småbarnspedagogiken eller årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen. Också föräldrar till elever som är i behov av särskilt stöd eller som omfattas av förlängd läroplikt eller förberedande undervisning har rätt till stöd.  

Stöd kan sökas av en förälder, vårdnadshavare eller make som bor i samma hushåll som föräldern eller vårdnadshavaren och som står i ett gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i Finland. 

Ersättning kan betalas även till personer som anländer till Finland från utlandet och som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och därför är borta från sitt arbete utan lön. En förutsättning för ersättningen är att man har ett gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i Finland. Stöd betalas för högst 14 dygn från ankomsten till Finland.

Också säsongarbetare som anländer till landet kan få stöd om anställningsförhållandet börjar med två veckors oavlönad frånvaro under förhållanden som motsvarar karantän.

Ersättning betalas om inkomstbortfallet inte ersätts med stöd av någon annan lag, såsom lagen om smittsamma sjukdomar. Ersättningen förutsätter att det har ingåtts ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om oavlönad frånvaro.

"Ett av regeringens viktigaste mål är att trygga människors utkomst under den pågående krisen. Syftet med denna proposition är att förbättra den ekonomiska situationen för de människor och familjer som blivit utan arbete på grund av begränsningsåtgärderna”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Stödet är lika stort som föräldradagpenningens minimibelopp, alltså 28,94 euro per vardag (723,50 euro per månad). Avsikten är att stödet ska betalas ut från och med den 16 mars under den tid som undantagsförhållandena råder. Till skolelevers föräldrar betalas stöd högst för skolans termin. Stödet kan sökas retroaktivt och Folkpensionsanstalten (FPA) informerar om detaljerna för stödet. 

För stödet reserveras sammanlagt 94 miljoner euro. Förmånen finansieras av staten.

Ytterligare information:

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Juho Orjala, minister Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 424

Tillbaka till toppen