Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att bostadsbidragens maximala boendeutgifter läggs på is nästa år

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2015 9.57
Pressmeddelande 193/2015

Regeringen föreslår att det nästa år görs besparingar på 22 miljoner i det allmänna bostadsbidraget. Besparingarna som regeringsprogrammet förutsätter kan fås genom att bassjälvriskandelen höjs och genom att de maximala boendeutgifter som beaktas 2016 hålls på samma nivå som i år. Det betyder att höjningar som motsvarar de ökade kostnaderna inte kommer att göras i stöden.

Dessutom föreslår regeringen att den procentuella del av inkomsterna som bestämmer bassjälvriskandelen ska höjas från 40 till 42 procent.

Det inkomstbelopp som berättigar till allmänt bostadsbidrag till fullt belopp kommer nästa år att vara samma som i år. Detta innebär att en person som får arbetsmarknadsstöd fortsättningsvis kommer att få bostadsbidrag till fullt belopp.

Regeringen beslutade förra veckan att den inte slår samman bostadsbidraget för pensionstagare med det allmänna bostadsbidraget, trots att det står så i regeringsprogrammet. Regeringen föreslår att de utgifter för uppvärmning, vatten och underhåll, de genomsnittliga boendeutgifter och det maximibelopp för boendeutgifter som inverkar på beloppet av bostadsbidraget för pensionstagare ska hållas på detta års nivå även 2016.

Regeringen lämnade en proposition som gäller det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare till riksdagen den 24 november. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63434, [email protected] 

Tillbaka till toppen