Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition med förslag till alkohollag till riksdagen för behandling efter semesterperioden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2017 14.04
Pressmeddelande 100/2017

Den 30 juni slog ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd fast att förslaget till ny alkohollag kan föras vidare till riksdagsbehandling. Social- och hälsovårdsministeriet färdigställer lagförslaget under sommaren.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till ny alkohollag ska behandlas av statsrådet efter semesterperioden senast vid inledningen av höstsessionen efter att den sista finslipningen och behövlig laggranskning är gjord.

Ytterligare information

Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 050 566 7949

Tillbaka till toppen