Hoppa till innehåll
Media

Informationkampanjen genomcentret – kunskap ger hälsa informerar allmänheten om genomcentret

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2018 8.00
Pressmeddelande 78/2018

Onsdagen den 23 maj 2018 inleder social- och hälsovårdsministeriet en informationskampanj om Genomcentret som riktar sig till allmänheten. Huvudkanal för den riksomfattande informationen till allmänheten är webbplatsen genomikeskus.fi. Webbplatsen är i första hand avsedd för medborgarna. Den ger en allmän översikt över det planerade genomcentret och den genomlag som för närvarande bereds.

På webbplatsen finns svar på de vanligaste frågorna och experters blogginlägg där olika ämnen behandlas ur ett aktuellt perspektiv. Dessutom finns där patientvideor som berättar om hur genominformation används redan i dag. Alla uppgifter om Genomcentret är preliminära och kan komma att ändras under den fortsatta planeringen. 

Webbplatsen genomikeskus.fi finns på finska, svenska och engelska och den kommer även att finnas i lättläst form. Den upprätthålls av social- och hälsovårdsministeriet. Webbplatsen genomikeskus.fi kommer att användas för informationskampanjen för allmänheten fram till slutet av 2018, varefter det är meningen att webbplatsen ska börja användas av Genomcentret.
Informationskampanjen märks också i olika medier runt om i landet. Allmänheten informeras om webbplatsen med hjälp av tidningsartiklar, videor på nätet och radioreklam.

Medborgarna kan påverka beredningen av genomlagen

Syftet med kampanjen är att informera medborgarna om den nya myndighet som planeras och den genomlag som reglerar myndigheten samt att göra det möjligt för medborgarna att delta i beredningen av ärendet. 

Ett förslag till genomlag offentliggörs i maj–juni 2018. Social- och hälsovårdsministeriet kommer samtidigt att publicera en enkät i nättjänsten dinåsikt.fi, så att medborgarna kan framföra sina åsikter om målen för Genomcentret och om de förslag som gäller centrets uppgifter och arbetssätt.

Information om beredningen av Genomcentret finns även på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/genomikeskus. På webbplatsen finns bl.a. en expertartikel om Genomcentret som får användas fritt samt allmän terminologi.

Genomcentret stöder utvecklingen inom precisionsmedicin

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder inrättandet av ett genomcenter i Finland och en genomlag. Genomcentret är en ny myndighet, varför inrättandet av centret regleras i lag. Målet är att offentliggöra en proposition våren 2018, som ska lämnas till riksdagen för behandling hösten 2018.

Genomcentret är expert på användningen av genominformation i Finland. Centrets uppgift är att se till att genominformation används på ett ansvarsfullt och mer effektivt sätt för att främja människors hälsa och att administrera den nationella genomdatabasen. Genomcentret lagrar genomiska data om befolkningen. 

Genomcentret bidrar till utvecklingen på området precisionsmedicin. Den information som fås ur människans hela arvsmassa, dvs. genom, kan i framtiden effektivt användas vid diagnostiseringen, behandlingen och förebyggandet av sjukdomar. Med hjälp av gentester kommer man bland annat att kunna fastställa t.ex. risken för att insjukna i typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller bröstcancer. Med hjälp av den information som fås ur arvsmassan kan man också avgöra vilken behandling som är lämpligast och mest effektiv för en viss person.

Inrättandet av Genomcentret är en av prioriteringarna inom tillväxtpolitiken för Sipiläs regering och en av åtgärderna inom tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen. Genomförandet av strategin styrs av företrädare för tre ministerier (ANM, SHM, UKM), Business Finland och Finlands Akademi.

Ytterligare information

strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, tfn  02951 63382, [email protected] 
specialsakkunnig Tuula Helander, STM, tfn 02951 63480, [email protected] 
utredare, överläkare Kristiina Aittomäki, tfn +358 50 427 1406, [email protected] 
projektinformatör Riikka Nurmi, STM, tfn +358 411 8132, [email protected]

Tillbaka till toppen