Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Fortfarande många patienter på sjukhus på grund av covid-19

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 10.00 | Publicerad på svenska 3.3.2022 kl. 10.49
Pressmeddelande 63/2022
koronavirus

Den tredje vaccindosen rekommenderas för alla 18 år fyllda och äldre. Coronarestriktionerna har lättats upp, men det är fortfarande viktigt att människorna stannar hemma om de är sjuka, använder munskydd i offentliga lokaler och iakttar god handhygien.

Den 27 februari vårdades sammanlagt 316 coronapatienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården jämfört med den 20 februari då antalet var 322.   Uppskattningsvis två femtedelar av patienterna inom den specialiserade sjukvården får vård på grund av något annat än covid-19. På intensivvårdsavdelningarna vårdades den 27 februari 44 patienter jämfört med 38 patienter den 20 februari. Under vecka 8 togs det in 36 nya coronapatienter till intensivvårdsavdelningarna jämfört med 25 under den föregående veckan. Antalet patienter som fick intensivvård i huvudsak på grund av covid-19 varierade mellan 29–31 patienter under vecka 8.  
Bedömningen av epidemiutvecklingen är fortfarande förenad med många osäkerhetsmoment. Det effektiva reproduktionstalet är detsamma som förra veckan, nämligen 0,85–1,05 (sannolikhetsintervallet 90 %). Uppskattningen av det effektiva reproduktionstalet grundar sig på covid-19-fallen inom den specialiserade sjukvården. 

Mängden virusgenom i Finlands avfallsvatten är totalt sett fortfarande på en hög nivå. Utvecklingstrenden vad gäller virusvärdena har varit sjunkande endast i Esbo och Helsingfors. På de övriga uppföljningsorterna har värdena fortfarande stigit eller hållit sig på samma nivå. Resultaten anges i veckorapporten om uppföljningen av avfallsvatten som publiceras på fredagar kl. 12.00 på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska).

Fram till söndagen den 27 februari har det till registret över smittsamma sjukdomar rapporterats sammanlagt 2 366 fall där den smittade dött inom 30 dygn efter det bekräftade positiva testresultatet. Under de två senaste kalenderveckorna (14–27.2) har det rapporterats 152 dödsfall, medan motsvarande tal för de föregående två veckorna var 225. Som en del av epidemins lägesbild har Institutet för hälsa och välfärd följt upp antalet dödsfall som rapporterats inom en månad från covid-19-diagnosen. Institutet för hälsa och välfärd utreder för närvarande hur många coronapatienter det är som avlidit huvudsakligen på grund av någon annan orsak än covid-19. 

Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom av covid-19. Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för riskgrupper och de som fyllt 60 år. Fram till den 2 mars 2022 har 86,4 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone två vaccindoser, och 61 procent tre vaccindoser. Vaccinationstäckningen för den tredje vaccindosen har ökat med uppskattningsvis 0,6 procentenheter i befolkningen över 18 år under en vecka (24.2–2.3.). Vaccinationstäckningen ökar fortsättningsvis långsamt. Vaccinationstäckningen för den tredje dosen ökade nämligen bara med 0,8 procentenheter den föregående veckan. En fjärde vaccindos rekommenderas till de 12 år fyllda och äldre som har allvarlig immunbrist.

Epidemin bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. När restriktionerna lättas upp blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning, att de som är sjuka undviker närkontakter, att självtestningen ökar och att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt. Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på sin webbplats.

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

o    Hybridstrategins uppföljningsrapporter (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Uppföljning av covid-19-vaccinationerna (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Lägesöversikt om coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Coronaepidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Coronafall, läget inom sjukvården och dödsfall (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Coronaviruset i siffror (HUS)
o    Riktlinjerna i hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin 2022 
o    Coronaepidemins konsekvenser för välfärden, tjänsterna och ekonomin (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)
o    Lägesbild för intensivvården:Covid-19 på intensivvårdsavdelningarna (Kuopio universitetssjukhus)
 

Tillbaka till toppen