Hoppa till innehåll
Media

Förslaget om social kreditgivning i alla välfärdsområden har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2022 11.43 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 14.37
Pressmeddelande 138/2022

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition om reformen av lagen om sociala krediter. Syftet med propositionen är att den sociala kreditgivningen ska vara en av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter. För närvarande är den sociala kreditgivningen en socialservice som är frivillig för kommunerna. 

Det föreslås att välfärdsområdet ska ordna social kreditgivning med det innehåll och i den omfattning som behövs i området. Välfärdsområdet ska också vara skyldigt att tillämpa de villkor som anges i lagen vid beviljandet av sociala krediter. Avsikten är att använda statsunderstöd för att finansiera införandet av social kreditgivning i hela landet. 

Social kreditgivning ska fortsättningsvis vara ett verktyg i det sociala arbetet inom socialvården.  

I propositionen föreslås också helt nya bestämmelser enligt vilka det ska kunna beviljas fria månader och betalningsbefrielse när vissa villkor enligt lagen uppfylls.  

Dessutom föreslås det preciseringar om den ekonomiska rådgivning och handledning som ska erbjudas till de som ansöker om och beviljas social kredit. Den som beviljats social kredit ska ha en möjlighet att få ekonomisk rådgivning och handledning under hela återbetalningstiden, i synnerhet när det uppkommer problem med återbetalningen eller görs ändringar i betalningssystemen.  

Syftet med propositionen är att öka socialväsendets möjligheter att förebygga överskuldsättning. 

Utlåtanden om regeringens proposition om social kreditgivning kan lämnas in före den 10 juli 2022 via tjänsten Utlåtande.fi. Propositionen baserar sig på målet i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering om att införa social kreditgivning i hela landet. 

Mer information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman,
Ritva Liukonen, specialsakkunnig
Katariina Rainio, jurist
[email protected] 

Tillbaka till toppen