Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalinen luototus käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla – lakiuudistuksesta pyydetään lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2022 11.43
Tiedote 138/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain uudistamista koskevaan hallituksen esitykseen. Esityksen tavoitteena on tehdä sosiaalisesta luototuksesta hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä. Tällä hetkellä sosiaalinen luototus on kunnille vapaaehtoinen sosiaalipalvelu.

Hyvinvointialueen olisi järjestettävä sosiaalista luototusta sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin alueella esiintyvä tarve edellyttäisi. Lisäksi hyvinvointialueen tulisi määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet lain mukaisesti. Sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen olisi tarkoitus rahoittaa valtionavustuksella.

Sosiaalinen luototus pysyisi edelleen sosiaalihuoltoon kuuluvana sosiaalityön välineenä. 

Esitykseen sisältyvät uutena säännökset, joiden mukaan sosiaaliseen luototukseen voitaisiin myöntää vapaakuukausia ja maksuvapautuksia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. 

Myös sosiaalisen luoton hakijalle ja luotonsaajalle annettavasta taloudellisesta neuvonnasta ja ohjauksesta säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. Sosiaalisen luoton saaneella tulee olla mahdollisuus taloudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen koko luoton takaisinmaksuajan, erityisesti takaisinmaksuongelmien ja maksuohjelmien muutosten yhteydessä. 

Ehdotusten tavoitteena on lisätä sosiaalitoimen keinoja ehkäistä ylivelkaantumista.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään lausuntoja 10.7.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Esitys perustuu Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen ottaa sosiaalinen luototus käyttöön koko maassa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen 
erityisasiantuntija Ritva Liukonen
lakimies Katariina Rainio
[email protected] 

Sivun alkuun