Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordningsutkast om användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
23.6.2021 16.20
Pressmeddelande 185/2021

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifterna för de riksomfattande informationssystemtjänsterna under åren 2022–2023.

Det tas ut en avgift hos tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovård och hos apotek för användningen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna, dvs. Kanta-tjänsterna. Avgifterna baserar sig på lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. klientuppgiftslagen. Om avgifterna föreskrivs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Med stöd av de förordningar som utfärdas varje år har användningsavgifter tagits ut redan i flera års tid. Den nya förordning som begäran om utlåtande gäller ska gälla i två år under åren 2022 och 2023. Genom en längre giltighetstid för förordningen strävar man efter att förbättra förutsägbarheten i fråga om avgifterna. I den nya förordningen föreslås det dessutom att gruppen av betalare ska utvidgas till att gälla alla de tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovård och apotek som har anslutit sig till Kanta-tjänsterna. 

De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid finslipningen av förordningen. Utlåtandena är offentliga. Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 15 augusti 2021.

Skriftliga utlåtanden kan också skickas i elektronisk form till adressen [email protected] Nämn diarienummer VN/2027/2021 i meddelandet.

Utlåtandet kan även lämnas in per post till Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023  STATSRÅDET

Ytterligare information

Anna Kärkkäinen, [email protected]

Tillbaka till toppen