Hoppa till innehåll
Media

Förordningarna om psykoaktiva substanser kompletteras - nya förbjudna ämnen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2022 13.35
Pressmeddelande 10/2022

Den 13 januari har Statsrådet ändrat både narkotikaförordningen och förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Förordningarna träder i kraft den 14 februari 2022.

Till förteckningen över de psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden fogas 27 nya ämnen som används i drogsyfte, dvs. så kallade psykoaktiva substanser. Ämnena är inte läkemedel eller narkotika och det finns veterligen inte några industriella användningsändamål för dem. Dessutom har tre ämnen strukits från förteckningen, nämligen CUMYL-PeGACLONE, Difenidin och Metonitazen. Dessa ämnen har överförts till narkotikaförordningen.  

De nya ämnena klassificeras som narkotika

Genom narkotikaförordningen klassificeras nu ämnena Bromazolam och Metonitazen för första gången som narkotika i Finland (Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika ). Bromazolam är ett bensodiazepinderivat vars hälsorisker kan jämföras med de andra bensodiazepiner som redan funnits förut i förteckningen över narkotika. Metonitazen är en syntetisk opioid. De nya syntetiska opioiderna är ytterst farliga eftersom de vanliga doserna är så små att det är svårt att dosera dem exakt, och överdosering leder till livsfarlig andningsdepression.

Samtidigt har man också ändrat klassificeringen av sju ämnen. Med stöd av FN:s konvention från 1971 har man bestämt att övervakningen ska omfatta MDMB-4en-PINACA, 3-Metoxifencyklidin, CUMYL-PeGACLONE, Difenidin, Klonazolam, Diklazepam och Flubromazolam och därmed ingå i bilaga II i narkotikaförordningen. Ämnena har tidigare varit förbjudna med stöd av ett EU-beslut eller förbjudits nationellt på grund av att de klassificeras som narkotika eller som psykoaktiva ämnen som är förbjudna på konsumentmarknaden. 

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63713, [email protected]

Tillbaka till toppen