Hyppää sisältöön
Media

Muuntohuumeita koskevat asetukset täydentyvät – lisää aineita kielto-listalle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2022 13.35
Tiedote 10/2022

Valtioneuvosto on 13.1. muuttanut sekä huumausaineasetusta että asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Asetukset tulevat voimaan 14.2.2021.

Kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi lisätään 27 uutta huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta eli ns. muuntohuumetta. Aineet eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia. Tämän lisäksi poistetaan kolme ainetta: CUMYL-PEGACLONE, difenidiini sekä metonitatseeni, jotka siirretään huumausaineasetukseen. 

Uusia aineita luokitellaan huumausaineiksi

Huumausaineasetuksella (asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista) luokitellaan kansallisesti huumausaineeksi ensimmäistä kertaa bromatsolaami ja metonitatseeni. Bromatsolaami on bentsodiatsepiinijohdannainen, jonka terveysriskit ovat verrattavissa muihin jo huumausainelistalla oleviin bentsodiatsepiineihin. Metonitatseeni on synteettinen opioidi. Uudet synteettiset opioidit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, jolloin tarkka annostelu on vaikeaa ja yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama.

Samassa yhteydessä seitsemän ainetta luokitellaan uudelleen. MDMB-4en-PINACA, 3-metoksifensyklidiini, CUMYL-PEGACLONE, difenidiini, klonatsolaami, diklatsepaami ja flubromatsolaami on päätetty ottaa valvontaan YK:n vuoden 1971 yleissopimuksella ja näin ollen ne listataan huumausaineasetuksen liitteeseen II. Aineet ovat olleet aiemmin kiellettyjä EU:n päätöksellä tai kansallisesti huumausaineina, taikka kansallisesti kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, STM, p. 02951 63713, [email protected]

Sivun alkuun