Hoppa till innehåll
Media

Föräldraplan ger stöd för föräldraskapet efter en separation

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2018 15.24
Pressmeddelande 141/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation. Den första finländska föräldraplanen utformades inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, och den togs i bruk som pilotversion för ett drygt år sedan. Den föräldraplan som publiceras nu är en omarbetad version som gjorts utifrån den respons som kom in under pilotfasen.

Med hjälp av planen kan föräldrar som har separerat avtala om olika praktiska arrangemang och om arbetsfördelningen så att båda föräldrarna vet vad de har ansvar för och vad som förväntas av dem. Det viktigaste är att finna lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern.

”Med hjälp av planen är det lättare att få en uppfattning om och finna lösningar på viktiga frågor angående vårdnaden om barnen och umgängesrätten. Föräldraplanen hjälper föräldrarna att komma överens om gemensamma spelregler och sätt för hur de – trots separationen – behåller sin centrala position i sitt barns liv och hur de i fortsättningen delar föräldraskapet och ansvaret för barnets välfärd och en smidig vardag”, säger Hanne Kalmari, projektchef inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. ”Planen hjälper föräldrarna att föra en saklig och lugn diskussion om barnens vardag.”

Omarbetad version av föräldraplanen

Utifrån den respons som kommit in från användarna har föräldraplanen nu omarbetats, bland annat så att där nu finns ett eget avsnitt för föräldrar till ungdomar, och i avsnittet om ekonomiska arrangemang har det gjorts en del förtydliganden. Planen har kompletterats med stycken där vikten av att diskutera med barnet och lyssna till barnet understryks. I planen finns det också nya exempel på anteckningar av föräldrar. I dem fokuseras det på olika praktiska situationer, såsom barnets anpassning till nya familjekonstellationer, långa avstånd mellan föräldrarna, stödnätverk och förfaringssätt i eventuella framtida konfliktsituationer. 

Till skillnad från ett avtal eller domstolsbeslut om vårdnad om barn och umgängesrätt är föräldraplanen inte någon juridisk handling. Även sådana som arbetar med familjer där föräldrarna separerat kan ha nytta av planen i sitt jobb.

Som förebilder till planen har man haft bland annat de föräldraplaner (parenting plan) som redan används i bland annat Australien och England.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046, hanne.kalmari(@)stm.fi

Hyvät käytännöt LAPE LAPE alueuudistus-arkisto hankeuutinen sote-uudistus
Tillbaka till toppen