Hoppa till innehåll
Media

Finland och Estland intensifierar sitt samarbete för att främja digitaliseringen och innovationer inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2020 15.54
Pressmeddelande 192/2020

Den 21 augusti undertecknade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och Estlands socialminister Tanel Kiik ett samförståndsavtal med syftet att ytterligare öka ländernas samarbete kring digitaliseringen och innovationer inom social- och hälsovården.

På social- och hälsoområdet och i det gränsöverskridande informationsutbytet har Finland och Estland länge haft ett gott samarbete när det gäller digitalisering och innovationer. Samförståndsavtalet stärker samarbetet ytterligare trots att dokumentet inte är ett juridiskt bindande avtal. Med grund i avtalet kan man planera och följa upp gemensamma åtgärder och utbyta information och erfarenheter regelbundet.  

Ett exempel på tidigare gott samarbete är samarbetet kring de europeiska recepten som möjliggör utbyte av elektroniska recept. Estland och Finland var de första som började med detta. De elektroniska recepten underlättar människors liv till exempel i en situation där en resenär är utomlands en längre tid eller har glömt sin medicin hemma.   

I fortsättningen ska samarbetet intensifieras till exempel på området för individuell medicin genom att öka möjligheterna för gränsöverskridande användning av hälsouppgifter för sekundära ändamål och effektivisera utbytet av uppgifter om hälsa och socialskydd mellan länderna. 
 
Dessutom gör Finland och Estland ett betydande arbete för att tillsammans främja digitalisering och innovationer inom Europa och i det internationella samarbetet. Ett av målen för samarbetet är att Europa ska ha interoperabla informationssystem.  

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, SHM, [email protected]
Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig, SHM, [email protected]


 

Tillbaka till toppen